Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
 
 
    Šiuolaikinėje globalioje visuomenėje geri kelių kalbų gebėjimai yra būtina sąlyga mobilumui Europos aukštojo mokslo erdvėje ir darbo rinkoje  bei aktyviam pilietiškumui.  Specializuotos, su darbu susijusios kalbos mokymas ir mokymasis labai svarbus universiteto tarptautiškumui ir absolventų įsidarbinamumui gerinti. Užsienio kalbų katedra siekia prisidėti įgyvendinant šiuos VGTU tarptautiškumo strategijos tikslus. Užsienio kalbų katedros dėstytojai dėsto anglų, vokiečių ir prancūzų kalbas B2/C1 lygiais, taip pat anglų kalbą užsienio studentams.   Dalykų turinys glaudžiai siejasi su šiuolaikinėmis universitetinėmis studijomis, mokoma ir techninės specialybės kalbos. Siekiama ne tik suteikti užsienio kalbų įgūdžius, bet ir skatinti kultūrinį šalių pažinimą, tobulinti tarpkultūrines kompetencijas. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. užsienio kalbos pradėtos dėstyti taip pat ir kaip laisvai pasirenkamas dalykas, studentai turi galimybę rinktis tokius modulius: vokiečių kalba pradedantiesiems ir pažengusiems, prancūzų kalba pradedantiesiems ir pažengusiems. Nuo 2014 m. spalio 1 d.  katedra organizuoja kinų kalbos, o nuo 2015 m. spalio 1 d. italų kalbos kursus. 
    Užsienio kalbų katedra palaiko glaudžius ryšius su Goethe´s institutu,  Prancūzų institutu, British Council Lietuvoje,  VU užsienio kalbų instituto, kitų aukštųjų mokyklų užsienio kalbų katedrų kolegomis. Katedros dėstytojai kuruoja ir aktyviai prisideda leidžiant žurnalą Santalka: Filologija, Edukologija / Coactivity: Philology, Educology  (http://www.cpe.vgtu.lt/index.php/cpe).
 
 
   

DĖSTYTOJAI

      Profesorė
prof. dr. Ernesta Račienė
    
      Docentė
 
doc. dr.Tatjana Rusko
 
 
 
 
 
 
      Lektoriai
 
Vida Asanavičienė
Ivona Baranovskaja
Jūratė Butkienė
Lina Dubikaltytė-Raugalienė
Vanda Birutė Ginevičienė
Eleonora Lilija Gudavičiūtė
Regina Juškienė
Robert Leščinskij
Auksė Marmienė
Irena Miculevičienė
Aldona Mozes
Aurika Peleckaitė
Pavel Skorupa
Genovaitė Snuviškienė
 
 
     Asistentai
 
Akvilė Bulakaitė
Viktorija Jakučionytė
Valerija Kontrimienė
Daiva Egidija Nomicienė
Alisa Stunžaitė
  • Puslapio administratoriai:
  • Banguolė Čeikuvienė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse