Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
 
 
 
 
Katedros dėstytojų siūlomos paslaugos:
 
Padeda rengti terminų žodynus.
Atlieka Lietuvos standartų įvairių mokslo sričių terminų, jų apibrėžčių ir terminų žodynų ekspertizes, rašo recenzijas.
Atlieka administracinės kalbos ekspertizes.
Konsultuoja terminologijos klausimais įvairių mokslo sričių specialistus.
Konsultuoja mokslo kalbos klausimais VGTU bakalaurus, magistrantus, doktorantus ir dėstytojus.
 
 
Rengiami lietuvių kalbos kursai (pradedančiųjų, pažengusiųjų, mokančiųjų lygis) kitakalbiams
 
Pridedami kursų programų aprašai (projektai):
Programa – KILK14277
Programa – KILK14278
 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI LIETUVIŲ KALBA PRADEDANTIESIEMS 1, REG. NR.KILK14278

 
Kvalifikacijos tobulinimo kursai
Lietuvių kalba pradedantiesiems 1,
Reg. Nr.KILK14278
 
Programos aprašas
Padalinys
Lietuvių kalbos katedra
Kontaktinis asmuo
 
Vardas, pavardė
Regina Žukienė
darbo tel.
8 (5) 2744871
darbo vid. tel.
9871
mob.
+370 68638330
el. p.
regina.zukiene@vgtu.lt
Pavadinimas
Lietuvių kalba pradedantiesiems 1
Reg. Nr. KILK14278
Anotacija
Tai lietuvių kalbos kursas kitakalbiams, norintiems suformuoti pradinius lietuvių kalbos vartojimo įgūdžius
Tikslas
Suformuoti pradinius klausymo, skaitymo, rašymo, bendravimo ir informacijos supratimo lietuvių kalba įgūdžius paprastose kultūrinėse ir socialinėse-buitinėse situacijose
Uždaviniai
Suformuoti gebėjimus atrinkti, susieti ir naudoti pradinius lietuvių kalbos įgūdžius paprastose komunikacinėse situacijose
Tikslinė grupė
Atvykę į Lietuvą kitakalbiai, nemokantys lietuvių kalbos ir norintys įgyti pradinius bendravimo lietuvių kalba įgūdžius (gali būti atskiros grupės dėstomosiomis rusų ir anglų kalbomis)
Turinys
1. Pagrindinė informacija apie Lietuvą ir lietuvių kalbą. Lietuvių tautosaka (4 val.)
2. Šalys, sostinės, tautybės. Pasisveikinimas ir atsisveikinimas. (4 val.)
3. Pažintis. Judėjimas ir žmogaus veiksmai. (4 val.)
4. Kaip palinkėti sėkmės ir atsakyti į palinkėjimus. (2 val.)
5. Vietos suvokimas. Gatvėje: kaip pasiklausti kelio? (4 val.)
6. Šventės ir tradicijos. Krypties raiška. (4 val.)
7. Laiko reiškimas: metų laikai, mėnesiai, savaitė, para. (4 val.)
8. Asmeninių duomenų (adresas, amžius, telefonas) pateikimas. (4 val.)
9. Aš ir žmonės aplink mane: asmenys, profesijos. (4 val.)
10. Žmogaus ypatybės ir charakterio bruožai. (4 val.)
11. Šeimos nariai ir šeiminės padėties įvardijimas. (4 val.)
Apimtis/trukmė, akad. val.
80
Teorinė dalis
8
Praktinė dalis
32 (40 savarankiškas darbas)
Numatomi mokymo rezultatai
 
Žinios
 
Žinoti paprastų žodžių reikšmes savo artimiausiai aplinkai, gyvenamajai vietai ir pažįstamiems žmonėms apibūdinti
Supratimas
Suprasti paprastas frazes ir sakinius gyvenamajai vietai ir pažįstamiems žmonėms apibūdinti; suvokti nesudėtingų tekstų, kuriuose pateikti asmeniniai duomenys ir vietų pavadinimai, reikšmes; suprasti skelbimuose, plakatuose, kataloguose pateiktą nesudėtingą ir trumpą informaciją
Specialieji gebėjimai
Gebėti pasirinkti ir vartoti reikiamus kalbinės informacijos šaltinius; gebėti vartoti pagrindinius pasisveikinimo, atsisveikinimo, prisistatymo posakius, pateikti pagrindinę asmeninę informaciją
Bendrieji gebėjimai
Gebėti bendrauti paprastomis frazėmis; užpildyti nesudėtingą anketą; parašyti asmeninį laišką
Mokymo metodai
Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai
Mokymo rezultatų vertinimo kriterijai
Vertinamos įgytos žinios ir gebėjimai
Klausytojo pasiekimų vertinimo metodai
Tarpiniai atsiskaitymai ir baigiamasis testas
Dėstytojai
Regina Žukienė; Vaida Buivydienė; Lina Rutkienė
Pateiktys (metodinė medžiaga)
 1. Žukienė R. ir kt. Pirmieji žingsniai lietuvių kalba..El. lietuvių kalbos mokymosi knyga užsieniečiams pagal „First Steps of HERMES“ graikų, lietuvių, turkų, vengrų kalbų mokymo programas. Prieiga per internetą: http://www.helesi.gr/dwn/hermes2/index.html  Greek: Stafilidis Publications, 2011.
 2. Žukienė R. Lietuvių kalba užsieniečiams: teorija ir praktika. Lithuanian Course for Foreigners: Theory and Practice. Su CD Vilnius, VGTU leidykla „TECHNIKA“. 2012. 240 p. ISBN 978-609-457-284-5  http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/filologija/2303.html?Itemid=16
 3. Žukienė R. Lietuvių kalbos pagrindai rusakalbiams / Oсновы литовскoгo языкa для русскоязы́чныx. Su CD Mokomoji knyga. Vilnius, VGTU leidykla „TECHNIKA“. 2013, p. 237. ISBN978-60*-457-501-3 http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/filologija/2516.html?Itemid=16
 
Regina Žukienė

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI LIETUVIŲ KALBA PRADEDANTIESIEMS 2, REG. NR.KILK14277

Kvalifikacijos tobulinimo kursai

Lietuvių kalba pradedantiesiems 2,
Reg. Nr.KILK14277

 

Programos aprašas

Padalinys
Lietuvių kalbos katedra
Kontaktinis asmuo
 
Vardas, pavardė
Regina Žukienė
darbo tel.
8 (5) 2744871
darbo vid. tel.
9871
mob.
+370 68638330
el. p.
regina.zukiene@vgtu.lt
Pavadinimas
Lietuvių kalba pradedantiesiems 2
Reg. Nr. KILK14277
Anotacija
Lietuvių kalbos kursas kitakalbiams, norintiems patobulinti pradinius lietuvių kalbos vartojimo įgūdžius
Tikslas
Suformuoti pagrindinius klausymo, skaitymo, rašymo, bendravimo ir informacijos supratimo lietuvių kalba įgūdžius socialinėje-kultūrinėje ir profesinėje aplinkoje
Uždaviniai
Ugdyti gebėjimus atrinkti, susieti ir naudoti pradinius lietuvių kalbos įgūdžius socialinėse-kultūrinėse ir profesinėse situacijose
Tikslinė grupė
Atvykę į Lietuvą kitakalbiai, turintys pradinius lietuvių kalbos vartojimo įgūdžius ir norintys juos patobulinti (gali būti atskiros grupės dėstomosiomis rusų ir anglų kalbomis)
Turinys
1. Kiekio raiška. Maistas ir pirkiniai. Parduotuvėje. Kavinėje. Svečiuose. (4 val.)
2. Liepiamoji nuosaka. Modaliniai žodžiai. Aptarnavimo kultūra Lietuvoje. (4 val.)
3. Deminutyvų vartojimas. Neigimas ir jo raiška. Vilniaus architektūra. (4 val.)
4. Asmeninių įvardžių linksniavimas. Lietuvos žiniasklaida. (4 val.)
5. Tariamoji nuosaka. Sveikata ir poilsis. Sveikatos priežiūros sistema Lietuvoje. (2 val.)
6. Kiekinių ir kelintinių skaitvardžių linksniavimas. Namas, butas, baldai. (4 val.)
7. Veiksmažodžio būtasis laikas. Žymiausi Lietuvos kultūros objektai. (4 val.)
8. Lyginimo reiškimas. Nuosakų kartojimas. Transportas ir turizmas Lietuvoje. (4 val.)
9. Būtojo dažninio laiko vartojimas. Laisvalaikis. Įžymūs Lietuvos muzikantai ir dailininkai. (4 val.)
10. Būsimojo laiko raiška. Sportas Lietuvoje. Krepšinis. (4 val.)
11. Veiksmažodžio kaitymo laikais apibendrinimas. Veikiamoji ir neveikiamoji rūšis. Lietuvos švietimo sistema. (2 val.)
Apimtis/trukmė, akad. val.
80
Teorinė dalis
8
Praktinė dalis
32 (40 savarankiškas darbas)
Numatomi mokymo rezultatai
 
Žinios
Žinoti svarbiausių žodžių, vartojamų socialinėje-kultūrinėje ir akademinėje aplinkoje, reikšmes; išmanyti frazių, būdingų kultūros, mokslo ir laisvalaikio situacijoms apibūdinti, vartojimą
Supratimas
Suprasti paprastus klausimus, vartojamus socialinėje-kultūrinėje ir akademinėje aplinkoje; suvokti tekstus, kuriuose pateikta nesudėtinga mokslinė ir kultūrinė informacija
Specialieji gebėjimai
Gebėti pasirinkti ir vartoti reikiamus kalbinės informacijos šaltinius; gebėti parinkti ir pritaikyti akademinei ir socialinei-kultūrinei situacijai tinkamą kalbinę raišką
Bendrieji gebėjimai
Gebėti paprastomis frazėmis įvardyti savo kasdienei buičiai, laisvalaikiui ir akademinei aplinkai būdingus reikalus
Mokymo metodai
Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai
Mokymo rezultatų vertinimo kriterijai
Vertinamos įgytos žinios ir gebėjimai
Klausytojo pasiekimų vertinimo metodai
Tarpiniai atsiskaitymai ir baigiamasis testas
Dėstytojai
Regina Žukienė; Vaida Buivydienė; Lina Rutkienė
Pateiktys (metodinė medžiaga)
 1. Žukienė R. ir kt. Pirmieji žingsniai lietuvių kalba. El. lietuvių kalbos mokymosi knyga užsieniečiams pagal „First Steps of HERMES“ graikų, lietuvių, turkų, vengrų kalbų mokymo programas. Prieiga per internetą: http://www.helesi.gr/dwn/hermes2/index.html  Greek: Stafilidis Publications, 2011
 2. Žukienė R. Lietuvių kalba užsieniečiams: teorija ir praktika. Lithuanian Course for Foreigners: Theory and Practice. Su CD. Mokomoji knyga. Vilnius, VGTU leidykla „TECHNIKA“. 2012. 240 p. ISBN 978-609-457-284-5  http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/filologija/2303.html?Itemid=16
 3. Žukienė R. Lietuvių kalbos pagrindai rusakalbiams / Oсновы литовскoгo языкa для русскоязы́чныx. Su CD. Mokomoji knyga. Vilnius, VGTU leidykla „TECHNIKA“. 2013, p. 237. ISBN978-60*-457-501-3 http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/filologija/2516.html?Itemid=16
 
Programos rengėjai                                                                                                                                                                                                                             Regina Žukienė
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Rūta Darbutienė
  • Rima Juršėnienė
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Justė Kareivaitė