Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Pramogų industrijos – tai universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programa, kurios tikslai – suteikti studentams socialinių ir humanitarinių mokslų pagrindus akcentuojant jų prieigas pramogų industrijų atžvilgiu; ugdyti metodologinius ir praktinius gebėjimus bei įgūdžius plėtoti kūrybos veiklas, kūrybą interpretuojant kaip prioritetinę pramogą; ugdyti verslumo gebėjimus, formuoti ekonomines bei vadybines nuostatas pramogų industrijų atžvilgiu, diegti verslios visuomenės sampratą, ugdyti atsakingo pramogų verslo nuostatas, suteikti kūrybos ir pramogų ekonomikos kompetencijas; suteikti komunikacijos pramogų aplinkose kompetencijas, integruotus efektyvios komunikacijos gebėjimus, formuoti kūrybinių sprendimų pramogų kontekstuose komunikacines aplinkas, lavinti komandinius ir asmeninius komunikacijos, bendravimo ir idėjų sklaidos gebėjimus; ugdyti technologines kompetencijas pramogų srityje, lavinti gebėjimus taikyti technologijos žinias kuriant pramogų sektorius; formuoti vertybiškai orientuotus integruotus gebėjimus, siejančius kūrybines, komunikacines, vadybines, technologines kompetencijas, taikytinas pramogų industrijų srityje.
 
Pramogų industrijų studijų programa organizuojama trimis formomis: nuolatinės studijos, nuolatinės studijos (papildomosios) bei ištęstinės studijos.
 • Nuolatinės studijos trunka ketverius metus, po kurių suteikiamas kūrybinių industrijų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
 • Nuolatinės studijos (papildomosios) trunka vienerius metus, po kurių suteikiamas kūrybinių industrijų bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Šios studijos skirtos kolegijų absolventams. Pabaigus šią studijų programą suteikiama teisė stoti magistrantūros studijų programą Kūrybos visuomenės komunikacija.
 • Ištęstinės studijos trunka penkerius su puse metų, po kurių taip pat suteikiamas kūrybinių industrijų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
 
Renginių inžinerija – tai universitetinės pirmos pakopos (bakalauro) studijos. Ši pirmoji Lietuvoje universitetinė studijų programa rengia specialistus, turinčius integruotas inžinerijos ir kūrybinių industrijų žinias, gebančius savo profesinėje veikloje kompleksiškai spręsti tarpdalykinius inžinerinius renginių organizavimo klausimus, taikyti naujausias elektros, elektronikos ir laikinųjų statinių technologijas. Programos tarpdalykiškumas kuriamas bendradarbiaujant Kūrybinių industrijų, Elektronikos, Statybos, Fundamentinių mokslų fakultetams ir ilgametę patirtį sukaupusiems renginių verslo atstovams.
Renginių inžinerijos studijų programa organizuojama viena forma: nuolatinės studijos
 • Nuolatinės studijos trunka ketverius metus, po kurių suteikiamas renginių inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Prof. dr. Stanislavas Dadelo - Sveika gyvensena 
Vadovėlyje apibendrinama autoriaus sukaupta ilgametė patirtis ir pagrindžiami sveikos  gyvensenos veiksniai, darantys didžiausią įtaką visuomenės sveikatai, gyvybingumui ir  darbingumui. Paaiškinamos sveikos gyvensenos kūrimo ir korekcijos galimybės, atsižvelgiant  į esamą sveikatos ir fizinę būklę bei galimas klaidas. Šiame leidinyje pateiktos  būtinos teorinės žinios ir praktinės rekomendacijos, kurios padės tikslingai  įvertinti  kūno fizinę būklę, sureguliuoti mitybą ir fizinį aktyvumą, savarankiškai parinkti tinkamiausius  metodus, juos tiksliai normuoti ir suderinti.  Taip pat padės suvokti žmogaus  fizines galias kaip gyvybingumo ir darbingumo pagrindą, sudarys galimybę išmokti jas  ugdyti ir stebėti jų kaitą, vertinti taikomų priemonių veiksmingumą bei organizmo atsinaujinimo  procesus.  Vadovėlis skirtas studentams, sporto ir sveikatos ugdymo specialistams bei visiems,  siekiantiems stiprinti sveikatą ir ilgą laiką išlikti jaunatviškiems.  
Dešimties savaičių trukmės profesinėje praktikoje studentai renka bei apibendrina informaciją apie konkrečios kūrybinės, pramogų įmonės arba organizacijos veiklos specifiką, atlieka pagrindinių jos veiklos krypčių bei formų analizę, atlieka praktikos objekto organizacinės struktūros tyrimą, pateikia savo išvadas apie organizacijos efektyvumą ir rengia verslo siūlymus objekto veiklos maksimizavimui.
Praktikos tikslai:
 1. ugdyti analitinio darbo įgūdžius;
 2. susieti teorines žinias su praktine situacija;
 3. mokyti savarankiškai surasti ir atsirinkti reikiamą, paskirtai praktikos užduočiai, literatūrą;
 4. mokyti rinkti ir apdoroti reikalingus duomenis, atlikti stebėjimus, analizuoti gautus duomenis ir juos apibendrinti;
 5. aiškiai reikšti mintis prisilaikant kalbos kultūros reikalavimų;
 6. savarankiškai pateikti išvadas, kurios būtų loginė darbo tąsa;
 7. apipavidalinti praktikos ataskaitą pagal studijų darbų įforminimui keliamus reikalavimus (tekstą, citatas, surinktus ir apdorotus duomenis, literatūrą ir šaltinius).
Praktikos uždaviniai:
 1. Susipažinti su įmonės vidaus taisyklėmis, veiklos kryptimis, vizija, misija, tikslais, vertybėmis ir normomis.
 2. Ištirti organizacinės struktūros komunikacijas ir jos padalinių funkcijų, pareigybių pobūdį įmonės veiklos aspektais bei įvaizdžio formavimo procese.
 3. Ugdyti darbo komandoje įgūdžius, gebėti suformuoti konkretaus padalinio, jo vadovo, pavaldinio taip pat funkcinio darbuotojo realią užduotį pramogų industrijos erdvėje, grindžiant kūrybos ir komunikacijų principais, pasirinktam prognozuojamam laikotarpiui.
 4. Atlikti įmonės (verslo/produktų) kūrybos ir komunikacijų portfelio tyrimą ir įvertinti įmonės būklę jos artimiausių konkurentų/partnerių atžvilgiu.
 5. Atlikti įmonės atskirų technologinių ar/ir organizacinių procesų analizę ir įvertinimą kūrybiniais komunikaciniais aspektais.
 6. Išanalizuoti kelerių paskutiniųjų metų įmonės veiklas, koncentruojantis į pagrindinės veiklos aspektus, susijusius su kūryba ir komunikacijoms bei pramogų industrija.
 7. Įvertinti įmonės galimas efektyvumo didinimo kryptis, grindžiant tyrinėtais rodikliais.
 8. Ištirti kūrybos veiksnių galimą poveikį tiriamajai įmonei ir įvertinti siūlomus įmonės strateginius pasirinkimus.
 9. Atlikti įmonės komunikacijų ir kūrybos procesų analizę ir vertinimą.
 10. Įvardinti studijose įgytas žinias ir gebėjimus padėjusius praktikos atlikimui bei žinias ir gebėjimus, kurių trūko sėkmingam praktikos atlikimui.
Rinkdamiesi praktikos vietą studentai gali naudotis tinklapiu http://www.epraktika.lt/
Pageidaujama kad profesinės praktikos vieta būtų suderinta su baigiamojo darbo tema ir panaši į tas darbo vietas, kurioms rengiamas absolventas.
 

Praktikos sutarčių pildymo aprašas studentams

Praktikos sutarčių pildymas_studentams
  • Puslapio administratoriai:
  • Edita Gedvilė
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė