Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

INFORMACIJA APIE BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMAS 
 
 
Kiekvienas studentas susipažįsta su temų gairėmis (pateikta žemiau). Atkreipiame dėmesį, kad tai tik gairės ir pasirinkus norimą gairę, studentas kreipiasi į temos gairės vadovą.  Pokalbio su vadovu metu studentas gali pateikti savo patiksliną, kitokią temą, išsiaiškina pasirinkimo motyvus, problemas, tikslus, uždavinius, metodus. 
Apie pasirinktą ir su vadovu suderintą temą reikia pranešti katedrai : registruojant temą google nuorodoje, kurią visi gauna el. paštu rugsėjo mėn. pradžioje.  Kilus neaiškumams kreipiasi į katedrą el paštu : pik@vgtu.lt 
 
PASTABA : Studentai gali vadovui siūlyti ir savo temą
 
Pramogų industrijų baigiamųjų bakalauro darbų temos (gairės) ir dėstytojai:
 • Vilija Grincevičienė
Lietuvių tautinis kostiumas kaip komunikacijos ir saviraiškos priemonė;
Kaziuko mugė: komunikacinis aspektas;
Mokyklos kultūra: komunikacinis aspektas;
Tėvų ir vaikų santykių kaip pozityviosios socializacijos veiksnys;
Mokyklos ir šeimos sąveikos ypatumai: komunikacinis aspektas;
 
 • Jovilė Barevičiūtė
Nekomercinis kinas kaip intelektuali pramoga: x atvejo analizė;
Darbo ir laisvalaikio santykio kaita šiuolaikinės postindustrinės visuomenės sąlygomis: x atvejo analizė; Vilniaus kaip pramogų miesto samprata: x atvejo analizė;
Lietuvos kurortinių miestų kaip pramogų centrų samprata: x atvejo analizė;
Keliavimas kaip potyrių kolekcionavimas: x atvejo analizė;
 
 • Vaida Asakavičiūtė
Politikai ir pramogų verslas: poveikio visuomenei būdai ir motyvai;
Politikų įvaizdžio kūrimas Lietuvos spaudoje ir reklamose;
Politinės komunikacijos pramogų versle raiška ir efektyvumas;
 
 • Ilona Valantinaitė
Studentų požiūrio į aksesuarus kaip komunikacijos priemonę tyrimas;
Dėstytojų požiūrio į aksesuarus kaip komunikacijos priemonę tyrimas;
Paslaugų sferos darbuotojų požiūrio į aksesuarus kaip komunikacijos priemonę tyrimas;
Kosmetikos priemonių reklamos turinio paauglių žurnaluose dekodavimas;
Drabužių reklamos turinio paauglių žurnaluose dekodavimas;
Technologijų reklamos turinio paauglių žurnaluose dekodavimas.
Kinas/ filmas kaip edukacinė priemonė
 
 • Vytis Valatka
Neįgaliųjų integracija per pramogas: x atvejo analizė;
Mados festivalio išorinė komunikacija: x atvejo analizė;
Labdaros akcijų įtaka televizijų įvaizdžiams: x atvejo analizė;
Pramogų industrijos kaip politinės partijos rinkiminės komunikacijos priemonė : x atvejo analizė;
Kino festivalio išorinė komunikacija: x atvejo analizė;
 
 • Tomas Kačerauskas
Gyvenimo būdas: pramogų aspektai;
Pramogos komunikacijos technologijos;
Pramogų industrijos ekonomikos raidos kontekste;
Pramogų industrijų sampratos ir raida;
Pramogos ir inovacijos;
Pramogų ekologija ir darni regiono plėtra.;
Pramogų geografija: regionų konkurencija dėl pramogų aplinkos;
Miestas – pramogų industrijų aplinka;
Pramogų veiklos kūrybiniame mieste;
Patentų industrija: talentų kalvė ar idėjų suprekinimas?
Pramogų kūrybiniai aspektai;
 Socialinė pramogų aplinka ir regionų plėtra;
Vartotojo elgsena ir vartojimo strategijos;
Renginių (kino, teatro ir pan.) viešinimo strategijos;
 
 • Žygintas Pečiulis
Muzikinių TV projektų formatai.
Audiovizualinių  naujienų pateikimo specifika.
TV pokalbių šou dramaturgija.
 
 • Tautvydas Vėželis
Žaidimo reikšmė pramogų industrijoje.
 • Rasius Makselis
Naratyviniai Lietuvos politinių partijų, dalyvaujančių 2016 metų LR Seimo rinkimuose, kampanijų elementai.
Lietuvių tautos naratyvas Lietuvos kultūros politikoje 1990-2016 m.
UNESCO kultūrų raiškos įvairovės politika ir jos įgyvendinimas Lietuvoje.
 
 • Jolanta Saldukaitytė
 
Pramogų industrijos edukacijoje (a. gali būti tiek X atvejo analizė - kaip PI pasitelkiamos šviečiant visuomenę ir pan; b. galimybių studija - kaip PI gali būti įtraukiama į formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklą). 
Pramogų industrijos ir etinės problemos (a. atvejo analizė - kaip, tarkim, X atveju galimai buvo pažeistos etinės normos, ar priešingai, jos parodytos; b. diskurso analizė - kokių etinių normų būtina laikytis PI arba kokios gali kilti etinės problemos PI veikloje ir pan.)
Religiniai simboliai (ar ritualai) šiuolaikinėje vizualinėje komunikacijoje
Ribų (moralinių, estetinių) peržengimas (transgresija) šiuolaikinėje vizualinėje komunikacijoje
Propaganda reklamoje
Laimės industrija medijose (etinis aspektas)
Žmogaus teisės ir medijos (etinis, politinis aspektas)
Sekuliarizacija medijose (religinis, politinis aspektas)
 
Studentai gali siūlyti savo temas mano dėstomų dalykų ribose (Medijų etika, Medijos ir religija, Medijos ir politika, Kultūros studijos)
 
 • Eivina Staniulytė
 
Kino industrija pramogų industrijų kontekste (pvz. ribų, auditorijos, komunikacijos modelių, priemonių ir pan. skirtys);
Kino kultūra Lietuvoje ir užsienyje;
Komercinis kinas kaip visuomenės poreikių atspindys;
Kino komunikacija- komunikacijos atvejo analizė (pvz. konkretaus filmo, režisieriaus, aktoriaus, festivalio ir pan.)
 
 
 • Kristina Kovaitė
Ugdytojo įvaizdis kaip šalies/tautos tapatumo atspindys (galimos 10 skirtingų temų: įvaizdis kine, teatre ir kt.)
Mentorystė kaip akademinės bendruomenės komunikacijos forma.
Ugdytojo – vadovo komunikacijos bruožai xx (pasirinkto) laikotarpio kine
Kūrybiškumo ir verslumo ugdymo pasireiškimas švietimo dokumentuose
Kūrybiškumo ir verslumo komunikacija xx (pasirinkto) laikotarpio kine/ medijose arba xx (pasirinktos) kultūros kine / medijose
 
Viktorija Žilinskaitė –Vytienė
 
Pramoga su užslėpta reklama (branded entertainment)
Mada kaip laikmečio tapatumas (gali būti ir mados prakės ženklo tapatumas, negali būti mados įmonės rinkodara)
Mada: komunikaciniai ir socialiniai aspektai
Pramoginė ir emocinė gyvenimo stiliaus ir jo aspektų recepcija
 
Angelė Tamulevičiūtė
 
Pramoga: pilietiškumo ir socialinės atsakomybės aspektai
Pramogų industrijos ir jų kaita
Pramogų industrijos ir jaunimo dalyvavimas
 
Vida Navickienė
"Muzikinio  festivalio "Mėnuo juodaragis" raida (įvairiais aspektais - edukacinių renginių, vertybių puoselėjimas; atsižvelgiant į studentų poreikius).
 
Stanislavas Dadelo
Sporto komunikacija.
Sporto renginiai.
Sporto pramogos.
Sveikatingumo industrija.
Sporto turizmas.
Aktyvus laisvalaikis (rekreacija).
Lažybos sporte.
Sporto industrijos produktai (materiali produkcija, paslaugų produkcija, informacijos produkcija).
Sporto mada.
 
Mantas Tamulionis:
Renginių įgarsinimas ir įgarsinimo technika
Muzikiniai įrašai
Garso įrašymas ir montažas
Kino filmo garsas
Audiotechnologija
Audiovizualinis menas
Muzikos technologijos ir industrija
 
Remigijus Venckus
Tapatybės konstravimas pramoginiuose renginiuose
Lietuvos alternatyvaus meno festivaliai: realijos, tendencijos ir strategijos
Naujųjų medijų meno ir technologijų naujovių pristatymas renginiuose.
Pramogų reprezentavimas XXI a. fotografijoje.
Mados tendencijų ir žmonių gyvenimo būdo atspindžiai fotografijoje.
Valstybę reprezentuojančių renginių vertė.
Įvaizdžių reprodukavimas pramogų industrijoje.
Pramogų industrijos nauda XX – XXI a. kultūrai
Naujųjų medijų technologijų naudojimas pramoginiuose renginiuose (vaizdo projekcijos, halogramos, robotai, etc.).
2017-2018 m. m.  rudens semestro Pramogų industrijų  katedros egzaminų laikymo KOMISIJOJE tvarkaraštis
DĖSTYTOJAS DIENA LAIKAS VIETA
Rytė Žiūrienė

Skaitmeninių vaizdų technologijos


2018-02-19
2018-02-21 


15:00
16:30


SNR-I-2.12
SNR-I-2.12
 
Viktorija Žilinskaitė-Vytienė

 
2018-02-19
2018-02-22
16:20
08:30
K2
(nepateiktus namų darbus per Moodle pateikti iki 2018-02-15)

K2
(nepateiktus namų darbus per Moodle pateikti iki 2018-02-15)

 
Vaida Nedzinskaitė – Mitkė 2018 02 14

2018 02 21
12:00

12:00
Pramogų industrijų katedra

Pramogų industrijų katedra
 
Aistė Ptakauskaitė 2018 02 13

2018 02 21
14:30

08:30
Pramogų industrijų katedra

K2
Jovilė Barevičiūtė 2018 02 22
2018 02 23
12:00
10:15
Pramogų industrijų katedra
Pramogų industrijų katedra

Į egzamino perlaikymą komisijoje BŪTINA užsiregistruoti likus mažiausiai vienai dienai iki jo. Registruotis galite el. paštu kifk@vgtu.lt, telefonu (8 5) 274 4867 arba užėję į Filosofijos ir komunikacijos katedrą (Pylimo g. 26/1 102 kab.)
Taip pat BŪTINA į egzaminą atsinešti leidimą perlaikyti egzaminą komisijoje, kurį gausite Dekanate (kuriame studijuojate)
  • Puslapio administratoriai:
  • Edita Gedvilė
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė