Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
APIE KATEDRĄ
 
   
    Lietuvių kalbos katedra technikos universitete puoselėja humanitarinę kultūrą, skatina taisyklingos kalbos vartojimą akademinėje ir profesinėje aplinkoje, ugdo sąmoningus kalbos vartotojus ir kūrėjus. Katedros darbuotojos prisideda prie kultūringų, gerbiančių humanitarines vertybes (kartu ir valstybinę kalbą) specialistų, kurie sudarys aktyvią ir kūrybišką visuomenės dalį, rengimo.
 
    Katedra įkurta 1997 m., kai buvo reorganizuota Kalbų katedra. Lietuvių kalbos katedros vedėju buvo paskirtas prof. habil. dr. Juozas Stonys, kuris katedrai vadovavo iki 2001 m. liepos mėn. Nuo 2002 m. spalio mėn. iki 2012 m. rugsėjo mėn. katedrai vadovavo doc. dr. Angelė Kaulakienė. Ją pakeitė doc. dr. Rasuolė Vladarskienė.
      
    Lietuvių kalbos katedra palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos standartizacijos departamentu, Lietuvių kalbos instituto kolegomis, Vilniaus universiteto fizinių mokslų specialistais, Matematikos ir informatikos instituto kompiuterininkais, Valstybine lietuvių kalbos komisija. A. Kaulakienė 2002−2007 m. buvo šios komisijos, Koordinavimo tarybos, Terminologijos pakomisės, Specialybės kalbos kultūros programų rengimo pakomisės narė. Doc. dr. Rasuolė Vladarskienė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė yra nuo 2012 m. gegužės mėn.
 
    Lietuvių kalbos katedros lituanistės aktyviai bendradarbiauja su mokslo žurnalų (Filologija dabar Santalka, Kalbos kultūra, Terminologija) ir mokslo populiarinamojo leidinio Gimtoji kalba redakcinėmis kolegijomis, yra jų narės.
 

DĖSTYTOJAI

        Docentė
        dr. Rasuolė Vladarskienė (vedėja)
 
        Vyresnioji mokslo darbuotoja
        doc. dr. Angelė Kaulakienė
 
       
 
        Lektorės
        dr. Albina Auksoriūtė
        dr. Vaida Buivydienė
        dr. Aušra Žemienė
        Angelika Petrėtienė
        Lina Rutkienė
        Regina Žukienė
  • Puslapio administratoriai:
  • Rūta Darbutienė
  • Rima Juršėnienė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse