Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Kūrybos verslo ir komunikacijos katedra
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 237 0694
El. paštas hikv@vgtu.lt

Kita informacija

Pakartotinis egzaminu perlaikymas
 
Pakartotiniam egzaminų laikymui būtina užsiregistruoti katedroje (telefonu (8 5) 237 0694, el. paštu hikv@vgtu.lt arba užėjus į katedrą) ne vėliau kaip 1 darbo diena iki egzamino.
Antram pakartotiniam egzamino laikymui privaloma turėti dekano leidimą, kurį išduodą jūsų fakultetas.
Dėstytojas
Egzamino
data, laikas, auditorija
Eigirdas Žemaitis 2017-05-25 16:20 (SRK-I 620)
Palmira Papšienė
2017-06-12 12:10 (KVK katedra)
2017-06-28 08:00 (KVK katedra)
Giedrė Plepytė 2017-06-15 10:00 (KVK katedroje)
2017-06-19 10:00 (KVK katedroje)
Kristina Černiauskaitė 2017-06-19 nuo 11:00 iki 12:00 (SNR-II K1)
2017-06-21 nuo 11:00 iki 12:00 (SNR-II K1)
Kristina Stankevičiūtė
2017-06-12 12:00 (KVK katedra)
2017-06-21 11:00 (KVK katedra)
Arūnas Mickevičius 2017-06-27 10:00 (KVK katedra)
Eglė Jaškūnienė
2017-06-23 12:00 (KVK katedra)
2017-06-26 11:00 (KVK katedra)
Marius Salynas
2017-06-19 15:00 (KVK katedra)
2017-06-26 15:00 (KVK katedra)
Jūratė Černevičiūtė 2017-06-28 nuo 12:00 iki 13:00 (KVK katedra)
Justas Nugaras
2017-06-27 10:00 (SNR aud.)
2017-06-28 18:00 (SNR aud.)
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė
2017-06-28 19:00 (KVK katedra)
2017-06-29 19:00 (KVK katedra)
Viktorija Žilinskaitė-Vytienė
2017-06-26 16:00 (KVK katedra)
2017-06-29 17:00 (KVK katedra)
 
 
 
 
 
 
 
Bakalauro studijų baigiamųjų darbų temų gairės ir vadovai 2016/2017 m. m.
 
Kiekvienas studentas susipažįsta su temų gairėmis (pateikta žemiau). Pasirinkus norimas gaires, kreipiasi į temos gairės vadovą. Diskusijos metu išdėsto temos pasirinkimo motyvus, tirtiną problemą, būsimo darbo tikslą, uždavinius  ir tyrimo metodus.
 
Susitarus su vadovu dėl galutinės temos ir vadovavimo, yra užpildoma temos tvirtinimo forma.
 
Apie pasirinkimą reikia pranešti katedros reikalų tvarkytojai (Aušrai), atsiunčiant Word variantą ir pateikiant temos tvirtinimo formą su parašais. Kitaip tema nebus iki galo užregistruota (abu variantai turi pasiekti katedrą).
 
Iki spalio 23 dienos turite suderinti galutinę temą su vadovu, užpildyti temos formą, atsiųsti Word variantą  ir patvirtintą pristatyti į katedrą.
 
PASTABA: Studentai gali siūlyti savo temas

dokumentu sarasas

Temos tvirtinimo forma
Vadovai ir Temų gairės
Virginija Chreptavičienė
Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai kūrybinių industrijų sektoriuje: X organizacijos atvejis.
 Kūrybos verslo ir komunikacijos  specialisto kompetencijos modelis
Vartotojų pasitenkinimas universiteto padalinio teikiamomis paslaugomis (VGTU Kūrybos verslo ir komunikacijos katedros atvejis)
Integruotos marketingo komunikacijos kūrimas  kūrybinių industrijų sektoriuje: X organizacijos atvejis.
Komunikacinės sistemos tobulinimas: X organizacijos atvejis.
X organizacijos įvaizdžio valdymas: komunikacinis aspektas.
Organizacijos įvaizdžio gerinimo galimybės panaudojant medijas: X organizacijos atvejis.
X organizacijos reputacijos valdymas: komunikacinis aspektas.
Organizacijos komunikacijos tobulinimo galimybės panaudojant IKT: X organizacijos atvejis.
X įmonės informacinės sistemos panaudojimo efektyvumo analizė.
Vartojimo prekių pirkimo internetu ypatumai Lietuvoje
Jūratė Černevičiūtė
Medijų auditorijų tyrimai
Kūrybinių ir kultūrinių industrijų teorija ir tyrimai
Meno marketingas
Kūrybinio miesto sampratos ir komunikacija
Vietovių prekių ženklai
Kristina Černiauskaitė
Subkultūra
Deviacija
Kokybiniai tyrimai
Eglė Jaškūnienė
Vizualinė komunikacija ir reklama, dizainas, medijos
Sociokultūriniai diskursai
Sovietologija 
Kūrybiškumas reklamoje ir medijose
Tomas Jonušas
Asociacijos x vidinės komunikacijos tobulinimas
Asociacijos x išorinės komunikacijos tobulinimas
Asociacijos x tarptautinės komunikacijos tobulinimas
Kultūros įstaigos x lankomumo skatinimas. (Muziejus, teatras, kinas ir t.t.)
Kultūros projektų konkursinė atranka. Modelių analizė
Kultūros socialinės vertės vertinimas. Modelių analizė
Studentų praktikų ir užsakomųjų darbų DB koncepcijos sukūrimas
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė
Kultūrų reprezentavimas medijose
Kūnas vartotojiškoje visuomenėje
Vartojamumas 
Lyderystė
Medijos studijų procese
Lina Aistė Klimkaitė Petraitienė
Medijų tyrimai
Reklamos efektyvumo tyrimai
Televizijos rinkos tyrimai – atvejo analizė
Medijų vartojimo tarpkultūriniai skirtumai – palyginamoji studija
Rusnė Kregždaitė
Kūrybinių industrijų įtakos ekonomikos plėtrai tyrimas
Jaunų menininkų įsiliejimo į rinką analizė
Jaunų menininkų komunikacija su auditorija. X atvejo analizė
Kūrybinių industrijų auditorijos plėtra (Edukacinių programų tyrimas)
Menų inkubatorių poveikio kūrybinių industrijų sektoriui tyrimas
Jekaterina Lavrinec
Miesto studijos
Kultūrinis miegamųjų rajonų gaivinimas
Miesto bendruomenių stiprinimas per kūrybines veiklas
Miesto kūrybinių veiklų vaidmuo formuojant miegamųjų rajonų įvaizdį / plėtojant turizmą
Arūnas Mickevičius
Hermeneutines kultūros interpretavimo teorijos ir problemos
Meno kurinių supratimo hermeneutika
Vartotojiškumas šiuolaikinėje kultūroje
Tikroves ir simuliacijos problema šiuolaikinėje kultūroje
Justas Nugaras
Viešinimas ir viešinimo strategijos tyrimas
Ryšių su visuomene (pasirinktinai: strategija, įgyvendinimas, atvejų analizė, tyrimai ir pan.) tyrimas
Įmonės/ organizacijos vidaus komunikacijos tyrimas
Politinės komunikacijos tyrimas
Socialinių medijų tyrimas
Su studijomis, aukštuoju mokslu susijęs tyrimas
Įmonių tinklaveikos komunikacijos arba kūrybinių industrijų aspektų tyrimas
Įmonės ar įstaigos reklamos ar viešinimo kampanijos tyrimas
Darbuotojų įtraukties ir komunikacijos tyrimas
Palmira Papšienė
Marketingo komunikacijų analizė
Nuolaidų naudojimo pardavimams skatinti vertinimas
Pardavimo skatinimo ypatumai
Reklamos analizė
Pardavimo personalo lojalumo įvertinimas
Rasa Paukštytė
Nacionalinio kino sklaidos modeliai Lietuvoje
Nacionalinio kino sklaidos užsienyje strategijos
Nekomercinis (Arthouse) kinas
Kino žiūrovų, auditorijos tyrimai
TV serialai, jų kūrimas ir auditorija
Milda Pivoriūtė
Jaunimo sociologija
Tapsmas suaugusiu
Amžiaus ketvirčio krizė
Andrius Pulkauninkas
Teatro komunikacija
Verbalinis - neverbalinis teatras
Performansas socialiniame gyvenime
Politinis-socialinis performansas
Marius Salynas
Garsinė reklama - nuo idėjos iki realizacijos
Lietuvos muzikos industrijos aktualijos
Lietuvos muzikos festivalių apžvalga ir perspektyvos
Teatro ir kino muzika. Kaip idėjos generuoja pajamas
Garso technologijos. Ar verta investuoti?
Lietuvos muzikos eksportas. Integracija pasauliniame muzikinės rinkos tinkle
Vaiva Sapetkaitė
Besikeičianti žiniasklaida: naujos atmainos/formos skaitmeniniame amžiuje
Pilietinės žurnalistikos įtaka ir tendencijos
Medijų teorijos: alternatyvios tikrovės įspūdžio kūrimas (nedemokratinių valstybių analizė)
Skirtingų žiniasklaidos kanalų konvergencija: tendencijos, galimybės, iššūkiai
Pavel Skorupa
Socialus marketingas
Reklamos poveikio vartotojui tyrimas
Šokiruojantys turiniai reklamoje
Sekso kreipinys reklamoje
Baimės kreipinys reklamoje
Humoro kreipinys reklamoje
Reklama, veikianti pasąmonę (angl. Subliminal advertising)
Rolandas Strazdas
Darbuotojų apmokymas įmonėje naudojant vaizdinę medžiagą
Motyvacijos veiksniai kūrybiniame procese
Komandinės kūrybos tobulinimas X įmonėje
Kūrybiškumo skatinimas kūrybinio verslo įmonėje
Inovacijų valdymo tobulinimas X įmonėje
Naujos paslaugos kūrimas X įmonėje
Naujo produkto įvedimo į rinką tobulinimas
Komunikavimo proceso tobulinimas X įmonėje
Renginių organizavimo tobulinimas X įmonėje
Kūrybos verslo procesų tobulinimas
Edita Šekštelienė
Reklamos strategijos sukūrimas – aukštesnio lygio ir reikšmingesnė kūrybos sritis
Reklamos  tyrimai kūrybos proceso etape
Idėjų generavimo metodai ir jų vertinimas
Kodėl įmonės naudojasi reklamos agentūrų paslaugomis?
Sėkminga ir nesėkminga reklama, priežastys ir vertinimai
Tekstinių elementų  reikšmė reklamoje
Gintaras Šeputis
Reklamos agentūrų tipai, kuriama vertė
Prekės ženklo kūrimas, tobulinimas
Prekės ženklo auditas
Prekės ženklo strategavimas
Prekės ženklo vertės kūrimo grandinė
Maryja Šupa
Nusikaltimų vaizdavimas pramoginėse medijose
Kūrybinių industrijų teisinis reglamentavimas
X muzikos žanro kūrinių tekstų analizė
X muzikos žanro estetikos vizualinė analizė
Semiotiniai kraštovaizdžiai 21 a. miestuose
Komunikacijos priemonės miestų viešosiose erdvėse
Miesto erdvės per socialinės grupės X (pavyzdžiui, vaikų, neįgaliųjų...) patyrimo prizmę
Angelė Tamulevičiūtė
Socialinės atsakomybės komunikacija ir raiška 
Kūrybinių industrijų kuriama socialinė ir visuomeninė nauda
Piliečių dalyvavimo raiška
Kūrybinės industrijos ir NVO 
Henrikas Vaitiekūnas
Spauda ir valdžia: priešai ar draugai?
Melas žurnalistikoje: kam tai naudinga?
Juodosios viešųjų ryšių technologijos 2016 m. Seimo rinkimuose
Paslėptos reklamos interneto svetainėse
Atgalinis ryšys elektroninėje žiniasklaidoje. Skaitytojų komentarų analizė
Seksizmo apraiškos LT internetiniuose portaluose
Laura Zaleckaitė
X Parodos organizavimo etapai ir komunikavimas
Kūrėjo-menininko įvaizdžio formavimas socialinėse medijose
Naujo prekės ženklo įvedimas į rinką, X atvejo analizė
Eigirdas Žemaitis
Inovacijų kūrimas ir diegimas X kūrybinių industrijų sektoriuje (srityje)
Prekės ženklo kūrimas X kūrybinių industrijų sektoriuje (srityje)
Marketingo tobulinimas X kūrybinių industrijų sektoriuje (srityje)
Skaitmeninio marketingo priemonių taikymas, plėtojant kūrybinį verslą
Skaitmeninio marketingo strategijos kūrimas x versle
Viktorija Žilinskaitė-Vytienė
Mada: komunikaciniai ir socialiniai aspektai
Kūrybinių industrijų produkcijos recepcija
Verbalinių/vizualinių medijų turinių/tekstų suvokimas
Tapatumų ir įvaizdžių suvokimas ir recepcija
Mentorystė formuojant įmonės įvaizdį
Mentorystė formuojant kūrybinio produkto vertinimo kriterijus
  • Puslapio administratoriai:
  • Aušra Golšanskaitė
  • Birutė Monika Kiškienė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse