Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Bakalauro studijų baigiamųjų darbų temų gairės ir vadovai 2016/2017 m. m.
 
Kiekvienas studentas susipažįsta su temų gairėmis (pateikta žemiau). Pasirinkus norimas gaires, kreipiasi į temos gairės vadovą. Diskusijos metu išdėsto temos pasirinkimo motyvus, tirtiną problemą, būsimo darbo tikslą, uždavinius  ir tyrimo metodus.
 
Susitarus su vadovu dėl galutinės temos ir vadovavimo, yra užpildoma temos tvirtinimo forma.
 
Apie pasirinkimą reikia pranešti katedros administratorei, atsiunčiant Word variantą ir pateikiant temos tvirtinimo formą su parašais. Kitaip tema nebus iki galo užregistruota (abu variantai turi pasiekti katedrą).
 
Iki spalio 23 dienos turite suderinti galutinę temą su vadovu, užpildyti temos formą, atsiųsti Word variantą  ir patvirtintą pristatyti į katedrą.
 
PASTABA: Studentai gali siūlyti savo temas

dokumentu sarasas

Temos tvirtinimo forma
  • Puslapio administratoriai:
  • Aušra Golšanskaitė
  • Birutė Monika Kiškienė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse