Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Filosofijos ir kultūros studijų katedra prisideda prie bendros Vilniaus Gedimino technikos universiteto vizijos tapti pažangiausiu technikos universitetu Baltijos šalyse, vienijančiu mokslą, studijas ir verslą kuriant inovatyvią visuomenę.
 
Filosofijos ir kultūros studijų katedra siūlo mokslines paslaugas bei konsultacijas filosofijos, sociologijos, verslo etikos bei edukacijos klausimais bei ekspertizes socialinių ir humanitarinių mokslų srityse.
 
Svarbiausios mokslinių tyrimų kryptys:
Filosofija 01 H
Komunikacija 06 H
Politikos mokslai 02 S
Sociologija 05 S
Edukologija 07 S       
 
Vykdomi kvalifikaciniai mokslo darbai
 
Kūrybinių komunikacijų ir medijų kultūros sąveikos (2009-2013 m.)
2009 m. tema: Vizualumo tarpkultūrinės sąveikos
2010 m. tema: Vaizdiniai ir tapatumai medijuotoje kultūroje
2011 m. tema:  Kūrybos ir vaizdo sąveikos
2012 m. tema:  Vizualumas, politika ir ideologija
2013 m. tema:  Individas, tauta ir visuomenė medijų kultūrose
 
Kūrybos visuomenė naujųjų medijų aplinkose (2014-2018 m.)
2014 m. tema: Naujųjų medijų kultūriniai aspektai
2015 m. tema: Gyvenimo meno ir gyvenimo būdo kūrybingumo aspektai visuomenės plėtros sąlygomis
2016 m. tema: Kūrybos regionas ir kūrybinis miestas : koncepcijos ir tendencijos 
 
Filosofijos ir kultūros studijų katedra kas dvejus metus rengia tarptautinę konferenciją, skirtą vizualumo problematikai.
 
ĮVYKUSIOS:
Vizualumas 2011: kūrybos ir vaizdo sąveikos;
Vizualumas 2013: politika, ideologija, medija;
Vizualumas 2015: tarpkultūriniai kūrybiniai diskursai;
Vizualumas 2017:  turizmas versus paveldas kūrybiniame mieste
 
Bendradarbiaujant su Lietuvos mokslų akademija bei Lietuvos socialinių tyrimų centru Filosofijos ir komunikacijos katedra kasmet rengia respublikinę mokslo konferenciją.
Jau įvyko šios respublikinės mokslo konferencijos:
 
2012 metai: Lietuvos filosofija ir sociologija: problemos, įžvalgos, perspektyvos;
2013 metai: Filosofija ir sociologija tarpdalykinių tyrimų kontekste;
2014 metai: Kultūriniai žemėlapiai: filosofinės ir sociologinės perspektyvos;
2015 metai: Kūrybingumo etiniai ir ekologiniai aspektai: filosofinė ir sociologinė perspektyvos;
2016 metai: Gyvenimo būdas ir stilius: filosofinis ir sociologinis aspektai;

 

 

Publikacijų sąrašas ( 2016)

 

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį
 
1.Valatka, Vytis. Creative visualizations of ethical principles of Ancient Greek Cynicism and their significance to modern society // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 1 (2016), p. 61-69. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); EBSCO; CEEOL]; [M.kr.: 01H; 08S]; [Citav. rod.: 0,902(S) (2015)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
2.Juzefovič, Agnieška. Intercultural origin and philosophical background of Argentinian tango // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 1 (2016), p. 51-60. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); EBSCO; CEEOL]; [M.kr.: 01H; 05S]; [Citav. rod.: 0,902(S) (2015)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
3.Kačerauskas, Tomas. Environmental discourses and the question of creative environment in a city // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 24, no. 2 (2016), p. 108-115. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ICONDA]; [M.kr.: 08S; 04T]; [Citav. rod.: 0,591(F) (2015)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
4.Stasiulis, Nerijus. On the unity of theory and practice in Heidegger’s thought // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 3 (2016), p. 249-256. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); EBSCO; CEEOL]; [M.kr.: 01H]; [Citav. rod.: 0,902(S) (2015)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
5.Kačerauskas, Tomas. Discourses of ecology and the sketches of creative ecology in the context of sustainable development // Problemy ekorozwoju=Problems of sustainable development. Lublin: Politechnika Lubelska, Wydzial inzynierii srodowska. ISSN 1895-6912. Vol. 11, no. 1 (2016), p. 31-39. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 08S]; [Citav. rod.: 0,661(S) (2015)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
6.Dadelo, Stanislav; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kačerauskas, Tomas; Dadelienė, Rūta. Is the evaluation of the students’ values possible? An integrated approach to determining the weights of students’ personal goals using multiple-criteria methods // Eurasia journal of mathematics, science and technology education. Ankara: Gazi University. ISSN 1305-8215. Vol. 12, iss. 11 (2016), p. 2771-2781. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus]; [M.kr.: 05S; 07T; 03S]; [Citav. rod.: 0,720(S) (2015)]; [Ind.: 0,400] [Ind. aut. lankais: 0,314].
[Publikacijų grupėje: 6; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 5,400; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 3,456]
 

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

 
1.Juzefovič, Agnieška. The visual turn in academic research and university study programs in Lithuania // Cultura-International Journal of Philosophy of Culture and Axiology / Alexandru Ioan Cuza University, Romania Frankfurt am Main: Peter Lang Gmbh. ISSN 1584-1057. Vol. 13, iss. 1 (2016), p. 125-136. [Duomenų bazės: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Index Copernicus; The Philosopher’s Index; SCOPUS]; [M.kr.: 07S; 08S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
2.Asakavičiūtė, Vaida. Egzistencinio tikėjimo slėpinys Kierkegaard'o filosofijoje // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 28-35. [Duomenų bazės: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); CEEOL; The Philosopher's Index]; [M.kr.: 01H; 02H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
3.Stasiulis, Nerijus. Keletas pastabų dėl veikalo „Gamtos filosofija“ ir jo skyriaus vertimo // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 96-100. [Duomenų bazės: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); CEEOL; The Philosopher's Index]; [M.kr.: 01H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
4.Juzefovič, Agnieška. Vizualiosios medijos ir tarpkultūrine komunikacija // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 143-152. [Duomenų bazės: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); CEEOL; The Philosopher's Index]; [M.kr.: 08S; 03H; 01H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
5.Stasiulis, Nerijus (vert.). Georgas Wilhelmas Friedrichas Hegelis. Filosofinių mokslų enciklopedija. Antroji dalis. Gamtos filosofija : versta iš G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophichen Wissenschaften im Grundrisse, 1830, Zweiter Teil, Die Naturphilosophie, Mit den mündlichen Zusätzen, Suhrkamp, 1986 [1978], p. 9–23 // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 85-95. [Duomenų bazės: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); CEEOL; The Philosopher's Index]; [M.kr.: 01H; 02H; 02P]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
6.Vėželis, Tautvydas; Kačerauskas, Tomas (aut., interviu). Būties ir laiko prasmės analizė M. Heideggerio fundamentaliojoje ontologijoje : Tautvydo Vėželio pokalbis su knygos "Būtis ir laikas" vertėju į lietuvių kalbą Tomu Kačerausku // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 85, p. 62-67. [Duomenų bazės: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); CEEOL; The Philosopher's Index]; [M.kr.: 01H; 08S; 05H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
7.Vėželis, Tautvydas; Kačerauskas, Tomas (aut., interviu). Būties ir laiko prasmės analizė M. Heideggerio fundamentaliojoje ontologijoje : Tautvydo Vėželio pokalbis su knygos "Būtis ir laikas" vertėju į lietuvių kalbą Tomu Kačerausku // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 75-84. [Duomenų bazės: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); CEEOL; The Philosopher's Index]; [M.kr.: 01H; 08S; 05H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
8.Asakavičiūtė, Vaida. Egzistencinio tikėjimo slėpinys Kierkegaard'o filosofijoje : [pabaiga] // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 87, p. 29-34. [Duomenų bazės: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); CEEOL; The Philosopher's Index]; [M.kr.: 01H; 02H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
9.Juzefovič, Agnieška. Vizualiosios medijos ir tarpkultūrine komunikacija : [pabaiga] // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 87, p. 124-128. [Duomenų bazės: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); CEEOL; The Philosopher's Index]; [M.kr.: 08S; 03H; 01H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
10.Stasiulis, Nerijus. Pastabos dėl Hegelio Gamtos filosofijos poskyrio „Šviesa“ vertimo // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 87, p. 88-90. [Duomenų bazės: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); CEEOL; The Philosopher's Index]; [M.kr.: 01H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,214].
[Publikacijų grupėje: 10; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 10,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 5,428]
 

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

 
1.Valantinaitė, Ilona; Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė; Dislere, Vija. Dimension of consumer culture in verbal creativity expression of pre-service technology teachers in the Baltic countries: the field of electronics // Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 9th international scientific conference, 13th-14th May, 2016, LLU, Jelgava, Latvia. Vol. 9. Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2016. ISSN 2255-8071, ISBN 9789984482200. p. 174-186. [Duomenų bazės: Scopus; EBSCO; CAB Abstracts; AGRIS]; [M.kr.: 07S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,619].
2.Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė; Valantinaitė, Ilona. Professional purposefulness of the students of technologies education // Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 9th international scientific conference, 13th-14th May, 2016, LLU, Jelgava, Latvia. Vol. 9. Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2016. ISSN 2255-8071, ISBN 9789984482200. p. 247-254. [Duomenų bazės: Scopus; EBSCO; CAB Abstracts; AGRIS]; [M.kr.: 07S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
3.Saldukaitytė, Jolanta. Materialinių poreikių imperatyvumas Emmanuelio Levino etikoje // Athena : filosofijos studijos. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. ISSN 1822-5047. Nr. 10 (2015), p. 112-124. [Duomenų bazės: CEEOL]; [M.kr.: 01H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
4.Staniulytė, Eivina. The causes of the commercial cinema popularity in the context of creative industries // Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 9, no. 1 (2016), p. 75-86. [Duomenų bazės: Scopus; EBSCOhost; IPSA; IndexCopernicus; Taylor & Francis]; [M.kr.: 01H; 08S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
5.Juzefovič, Agnieška. Creative transformations in visual arts of early french modernism: treatment of nude body // Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 9, no. 1 (2016), p. 25-41. [Duomenų bazės: Scopus; EBSCOhost; IPSA; IndexCopernicus; Taylor & Francis]; [M.kr.: 03H; 01H; 08S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,214].
6.Mitkus, Tomas; Nedzinskaitė-Mitkė, Vaida. The impact of globalization to creative industries: the analysis of film industries of Central and Eastern Europe // Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 9, no. 1 (2016), p. 64-74. [Duomenų bazės: Scopus; EBSCOhost; IPSA; IndexCopernicus; Taylor & Francis]; [M.kr.: 03S; 08S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,393].
7.Stasiulis, Nerijus. On the conception of the creative in natural science and philosophical reflections thereof // Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 9, no. 1 (2016), p. 42-52. [Duomenų bazės: Scopus; EBSCOhost; IPSA; IndexCopernicus; Taylor & Francis]; [M.kr.: 01H; 08S; 05S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
[Publikacijų grupėje: 7; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 6,167; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 5,369]
 
Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai
Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose
 
1.Saldukaitytė, Jolanta. Is the Other strange? // Emmanuel Levinas: a radical thinker in the time of crisis / Edited by Rita Šerpytytė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, ISBN 9786094596711. p. 71-79. [M.kr.: 01H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,643]
 

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

 
1.Barevičiūtė, Jovilė Kotryna. Dialogue, communication and collaboration: aspects of philosophy and communication : editorial // Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 24, no. 1 (2016), p. 1-2. [Duomenų bazės: DOAJ]; [M.kr.: 08S; 01H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,143].
2.Grincevičienė, Vilija. Valdas Pruskus – filosofas, sociologas, pedagogas (1950–2016) : Pro memoria // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 1 (2016), p. 79-81. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); EBSCO; CEEOL]; [M.kr.: 01H; 05S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,214].
3.Barevičiūtė, Jovilė Kotryna. Editorial // Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 9, no. 1 (2016), p. 1-2. [Duomenų bazės: Scopus; EBSCOhost; IPSA; IndexCopernicus; Taylor & Francis]; [M.kr.: 05S; 08S; 01H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,143].
[Publikacijų grupėje: 3; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 3,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,500]
 

Konferencijų pranešimų medžiagoje

 
1.Juzefovič, Agnieška [Juzefovič, Agnieљka]. Reflection of Argentine literature tradition in musical lyric // IX international symposium contemporary issues of literary criticism. Tradition and contemporary literature (The symposium will pay tribute to the 100th anniversary year of the death of Akaki Tsereteli). Volume I : proceedings / Iv. Javakhishvili Tbilisi State Univertity; Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature. Tbilisi: TSU Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2015. ISSN 1987-5363, ISBN 9789941134791. p. 245-252. [M.kr.: 03H; 01H; 04H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,571]
 

STUDIJŲ LITERATŪRA

Vadovėliai

 

 
1.Juzefovič, Agnieška; Monginaitė, Laimutė. Estetika : vadovėlis / Agnieška Juzefovič, Laimutė Monginaitė. Vilnius : Technika, 2016. 352 p. ISBN 9786094578151. [M.kr.: 01H; 03H]; [Aut. lankų sk.: 22,950]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 22,950].
2.Pruskus, Valdas. Krikščionybė ir kultūra : vadovėlis / Vladas Pruskus ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2016. 157 p. ISBN 9786094577987. [M.kr.: 01H; 08S; 05H]; [Aut. lankų sk.: 10,990]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 10,990].
 
 
Projektas
Laikotarpis                   
Projekto vadovas
Tikslas 
Vidurio Europos kūrybinio miesto koncepcija: istoriniai vaizdiniai ir empiriniai indeksai.
Conception of creative city within Central Europe: historical images and empirical indices.
 
Tarptautinis projektas - bendra mokslinių tyrimų programa.  
Vengrijos mokslų akademija - Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
 
 
2016-2018 Prof. dr. Tomas Kačerauskas Susisteminti ir palyginti Vidurio Europos kūrybinio miesto vaizdinius ir indeksus atsižvelgiant į istorines ir šiuolaikines perspektyvas. 
 
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Vaida Nedzinskaitė
  • Agnė Kaminskaitė
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė