Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė


2016-2017 m. m.  pavasario semestro Filosofijos ir komunikacijos katedros egzaminų laikymo KOMISIJOJE tvarkaraštis
 
 
DĖSTYTOJAS
DIENA
LAIKAS
VIETA
Tomas Kačerauskas
2017 08 31
16:00
SNR II 103 Filosofijos ir kultūros studijų katedra
Agnieška Juzefovič
2017 08 31
14:15
SNR II 103 Filosofijos ir kultūros studijų katedra
Rytė Žiūrienė
2017 08 29
2017 08 30
11:00
11:00
SRK-II 615 kab.
Vaida Nedzinskaitė – Mitkė
2017 08 31
2017 09 07
12:00
16:00
SNR II 103 Filosofijos ir kultūros studijų katedra
Eivina Staniulytė
2017-09-07
2017-09-12
14:30
08:30
SNR II 103 Filosofijos ir kultūros studijų katedra
Jovilė Barevičiūtė
 
2017 09 13
2017 09 14
14:30
14:30
SNR II 103 Filosofijos ir kultūros studijų katedra
Vaida Asakavičiūtė
2017 09 06
2017 09 07
13:00
09:00
SNR II 103 Filosofijos ir kultūros studijų katedra
Stanislavas Dadelo
2017 09 07
2017 09 12
10:00
10:00
SNR II 103 Filosofijos ir kultūros studijų katedra
Viktorija Žilinskaitė - Vytienė
2017 09 07
2017 09 14
08:30
08:30
SNR-II 201, katedra
Tautvydas Vėželis
2017 09 12
2017 09 14
09:00
10:00
SNR II 103 Filosofijos ir kultūros studijų katedra
 
 
 
 
Į egzamino perlaikymą prašome užsiregistruoti likus mažiausiai vienai dienai iki jo. Registruotis galite el. paštu kifk@vgtu.lt, telefonu (8 5) 274 4867 arba užėję į Filosofijos ir komunikacijos katedrą (Pylimo g. 26/1 102 

Baigiamųjų darbų temos

 
INFORMACIJA APIE BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMAS 
 
 
Kiekvienas studentas susipažįsta su temų gairėmis (pateikta žemiau). Atkreipiame dėmesį, kad tai tik gairės ir pasirinkus norimą gairę, studentas kreipiasi į temos gairės vadovą.  Pokalbio su vadovu metu studentas gali pateikti savo patiksliną, kitokią temą, taip pat yra išsiaiškinami pasirinkimo motyvai, problemos, tikslai, uždaviniai ir metodai. 
Apie pasirinktą temą reikia pranešti katedrai : kifk@vgtu.lt,
 
 
Siūlomos Pramogų industrijų  bakalauro baigiamųjų darbų temų gairės
 • Agnieška Juzefovič
Profesionalaus teatro komunikacijos ypatumai;
Kino pavasario festivalio komunikaciniai ypatumai;
ŠMC/NDG/meno galerijų komunikacinė(-s) strategija(-os);
Tekstas ir vaizdas tarpkultūrinėje komunikacijoje (atvejo analizė);
Vizualinės komunikacijos reikšmė vartotojų visuomenėje;
Vizualusis naratyvas dabartinėje reklamoje;
Lyčių stereotipai ir moterų vaidmuo reklamoje;
Lyčių stereotipai ir moters įvaizdis LT pramogų industrijose;
Šokiravimo strategijos Lietuvos reklamoje;
Erotika Lietuvos komercinėje reklamoje;
Erotika pramogų industrijų įžymybių kasdienybėje;
Erotika lietuvių komercinėje ir meninėje fotografijoje;
Erotinių įvaizdžių naudojimas internetinėje erdvėje;
Erotinių įvaizdžių naudojimas šiuolaikinėje lietuvių kinematografijoje;
Socialinio FB tinklo vaidmuo pramogų industrijų komunikacijoje;
Muzikos industrija: komunikacinių strategijų kaita;
Socialinis šokis kaip gyvenimo būdas;
Socialinių šokių festivaliai pramogų industrijų kontekste;
Argentinietiškas tango Lietuvos ir Europos pramogų industrijų kontekste;
Humoras reklamoje ir reklama kaip pramoga;
Gyvenimo būdo kelionės (Couchsurfing atvejo analizė);
Filmas kaip pramoga: transformacijos pereinant nuo tarybinės prie šiuolaikinės Lietuvių kinematografijos;
 
 • Laimutė Monginaitė
Pramogų galimybės nacionaliniuose parkuose;
Cirko meno istorinė raida;
Dvarų kultūros atgimimas Lietuvoje; 
Pagoniškos pasaulėjautos poveikis gyvenimo būdui;
Muziejus pramogų industrijų kontekste;
 
 • Vilija Grincevičienė
Lietuvių tautinis kostiumas kaip komunikacijos ir saviraiškos priemonė;
Kaziuko mugė: komunikacinis aspektas;
Mokyklos kultūra: komunikacinis aspektas;
Tėvų ir vaikų santykių kaip pozityviosios socializacijos veiksnys;
Mokyklos ir šeimos sąveikos ypatumai: komunikacinis aspektas;
 
 • Nerijus Stasiulis
Humoras pramogų industrijose: x atvejis;
Laisvalaikio sampratos pramogų industrijų kontekste;
Šventės reikšmė pramogų industrijose;
Pramogų atvejo analizė M. McLuhano medijų teorijos kontekste;
 „Pramogų industrijų“ sampratos analizės;
Pramogų sociologija: x srities atvejis.;
 • Jovilė Barevičiūtė
Nekomercinis kinas kaip intelektuali pramoga: x atvejo analizė;
Darbo ir laisvalaikio santykio kaita šiuolaikinės postindustrinės visuomenės sąlygomis: x atvejo analizė; Vilniaus kaip pramogų miesto samprata: x atvejo analizė;
Lietuvos kurortinių miestų kaip pramogų centrų samprata: x atvejo analizė;
Keliavimas kaip potyrių kolekcionavimas: x atvejo analizė;
 
 • Vaida Asakavičiūtė
Politikai ir pramogų verslas: poveikio visuomenei būdai ir motyvai;
Politikų įvaizdžio kūrimas Lietuvos spaudoje ir reklamose;
Politinės komunikacijos pramogų versle raiška ir efektyvumas;
 
 • Ilona Valantinaitė
Studentų požiūrio į aksesuarus kaip komunikacijos priemonę tyrimas;
Dėstytojų požiūrio į aksesuarus kaip komunikacijos priemonę tyrimas;
Paslaugų sferos darbuotojų požiūrio į aksesuarus kaip komunikacijos priemonę tyrimas;
Kosmetikos priemonių reklamos turinio paauglių žurnaluose dekodavimas;
Drabužių reklamos turinio paauglių žurnaluose dekodavimas;
Technologijų reklamos turinio paauglių žurnaluose dekodavimas.
 
 • Vytis Valatka
Neįgaliųjų integracija per pramogas: x atvejo analizė;
Mados festivalio išorinė komunikacija: x atvejo analizė;
Labdaros akcijų įtaka televizijų įvaizdžiams: x atvejo analizė;
Pramogų industrijos kaip politinės partijos rinkiminės komunikacijos priemonė : x atvejo analizė;
Kino festivalio išorinė komunikacija: x atvejo analizė;
 
 • Tomas Kačerauskas
Gyvenimo būdas: pramogų aspektai;
Pramogos komunikacijos technologijos;
Pramogų industrijos ekonomikos raidos kontekste;
Pramogų industrijų sampratos ir raida;
Pramogos ir inovacijos;
Pramogų ekologija ir darni regiono plėtra.;
 Pramogų geografija: regionų konkurencija dėl pramogų aplinkos;
Miestas – pramogų industrijų aplinka;
Pramogų veiklos kūrybiniame mieste;
Patentų industrija: talentų kalvė ar idėjų suprekinimas?
Pramogų kūrybiniai aspektai;
 Socialinė pramogų aplinka ir regionų plėtra;
Vartotojo elgsena ir vartojimo strategijos;
Renginių (kino, teatro ir pan.) viešinimo strategijos;
 
 • Edvardas Rimkus
Antikos pramogų kultūros įtaka šiuolaikinėms pramogų industrijoms: atvejų analizės;
Pramogos ir technologijos: pramogų industrializacijos istoriniai aspektai, atvejų analizės;
Humoras pramogų industrijose: atvejų Lietuvoje ir pasaulyje analizė;
Internetinės pramogų industrijos: atvejų analizė Lietuvoje ir pasaulyje;
Globalizacijos apraiškos pramogų industrijose: istoriniai aspektai ir šiuolaikinių pavyzdžių analizės; 
 
 • Stanislavas Dadelo
Fitneso ir (ar) sporto verslas;
 Sportas ir lažybų verslas;
Sporto prekyba;
 Sporto prekiniai ženklai;
Sporto industrijos reklama;
Sporto industrijos marketingas;
Sporto turizmas;
Sportinės išvaizdos mada;
 
 • Nida Vasiliauskaitė
Feminizmo (mis)apropriacijos Lietuvos pramogų industrijoje.
Nacionalistiniai pranešimai Lietuvos pramogų industrijoje.
„Sovietinės praeities“ konstravimas Lietuvos viešojoje erdvėje.
„Briuselio-Maskvos“ paralelės konstravimas Lietuvos medijose: prielaidos, strategijos, tikslai.
Šauktinių kariuomenės įvedimas: nuomonės formavimo kampanija medijose.
 
 • Žygintas Pečiulis
Muzikinių TV projektų formatai.
Audiovizualinių  naujienų pateikimo specifika.
TV pokalbių šou dramaturgija.
 
 • Tautvydas Vėželis
Žaidimo reikšmė pramogų industrijoje.
 • Rasius Makselis
Naratyviniai Lietuvos politinių partijų, dalyvaujančių 2016 metų LR Seimo rinkimuose, kampanijų elementai.
Lietuvių tautos naratyvas Lietuvos kultūros politikoje 1990-2016 m.
UNESCO kultūrų raiškos įvairovės politika ir jos įgyvendinimas Lietuvoje.
 
 • Jolanta Saldukaitytė
 
Pramogų industrijos edukacijoje (a. gali būti tiek X atvejo analizė - kaip PI pasitelkiamos šviečiant visuomenę ir pan; b. galimybių studija - kaip PI gali būti įtraukiama į formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklą). 
Pramogų industrijos ir etinės problemos (a. atvejo analizė - kaip, tarkim, X atveju galimai buvo pažeistos etinės normos, ar priešingai, jos parodytos; b. diskurso analizė - kokių etinių normų būtina laikytis PI arba kokios gali kilti etinės problemos PI veikloje ir pan.)
Religiniai simboliai (ar ritualai) šiuolaikinėje vizualinėje komunikacijoje
Ribų (moralinių, estetinių) peržengimas (transgresija) šiuolaikinėje vizualinėje komunikacijoje
Propaganda reklamoje
Laimės industrija medijose (etinis aspektas)
Žmogaus teisės ir medijos (etinis, politinis aspektas)
Sekuliarizacija medijose (religinis, politinis aspektas)
Studentai gali siūlyti savo temas dėstytojos dėstomų dalykų ribose (Medijų etika, Medijos ir religija, Medijos ir politika, Kultūros studijos)
 
 • Eivina Staniulytė
Kino industrija pramogų industrijų kontekste (pvz. ribų, auditorijos, komunikacijos modelių, priemonių ir pan. skirtys);
Kino kultūra Lietuvoje ir užsienyje;
Komercinis kinas kaip visuomenės poreikių atspindys;
Kino komunikacija- komunikacijos atvejo analizė (pvz. konkretaus filmo, režisieriaus, aktoriaus, festivalio ir pan.)
 
 
 • Kristina Kovaitė
Ugdytojo įvaizdis kaip šalies/tautos tapatumo atspindys (galimos 10 skirtingų temų: įvaizdis kine, teatre ir kt.)
Mentorystė kaip akademinės bendruomenės komunikacijos forma.
Ugdytojo – vadovo komunikacijos bruožai xx (pasirinkto) laikotarpio kine
Kūrybiškumo ir verslumo ugdymo pasireiškimas švietimo dokumentuose
Kūrybiškumo ir verslumo komunikacija xx (pasirinkto) laikotarpio kine/ medijose arba xx (pasirinktos) kultūros kine / medijose
 
 • Vitalija Keciorytė
 
Asmeninio įvaizdžio komunikacija politikoje;
Pramogų industrijos  x įmonės komunikacija;
Pramoginiai politinės komunikacijos aspektai.
 
 • Saulius Liausa – konsultantas
Dainų šventės komunikacijos strategijos, X rajono kultūros centro komunikacija
Tautinio kostiumo metai. Komunikacijos aspektai
Etninių regionų metai. Komunikacijos aspektai
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Vaida Nedzinskaitė
  • Agnė Kaminskaitė
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Justė Kareivaitė