Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kūrybinio miesto Centrinėje Europoje samprata: istoriniai įvaizdžiai ir empiriniai indeksai

Projektas
Įgyvendinimo laikotarpis
Kontaktinis asmuo VGTU
Projekto tikslas (bendras):
Kūrybinio miesto Centrinėje Europoje samprata: istoriniai įvaizdžiai ir empiriniai indeksai. Programa “Jungtiniai mokslinių tyrimų projektai. Vengrijos mokslų akademija – Lietuvos mokslų akademija”.
2016-2018
Tomas Kačerauskas
Atlikti sisteminį - lyginamąjį kūrybinio miesto įvaizdžių ir indeksų Centrinėje Europoje tyrimą, apjungiant istorinę ir šiuolaikinę perspektyvas.

Kūrybingumo klasterizacija

Projektas
Įgyvendinimo laikotarpis
Kontaktinis asmuo VGTU
Projekto tikslas (bendras):
Kūrybingumo klasterizacija. Erasmus+ programa. KA2 veikla: Strateginės partnerystės. Projekto Nr. 123.
2015-2017
Justas Nugaras
Pagal moderniausius verslo standartus atnaujinti KIF studijų ir mokslo tyrimų turinį ir sustiprinti verslo, aukštųjų mokyklų bei kūrėjų bendruomenių sinergiją

Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas

Projektas
Įgyvendinimo laikotarpis
Kontaktinis asmuo VGTU
Projekto tikslas (bendras):
Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas. Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programa, projekto Nr. K-1/2015.
2015-2017
Rasuolė Vladarskienė
Tirti svetimžodžių funkcionavimą profesinėje (ypač technikos srities) kalboje bei akademinėje aplinkoje.

Mažosios Lietuvos asmenvardžiai (XVIII–XIX a.)

Projektas
Įgyvendinimo laikotarpis
Kontaktinis asmuo VGTU
Projekto tikslas (bendras):
Mažosios Lietuvos asmenvardžiai (XVIII–XIX a.).
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa, projekto Nr. LIT-9-8.
2015
Aušra Žeimienė
Surinkti medžiagą ir išleisti monografiją „Mažosios Lietuvos asmenvardžiai (XVIII–XIX a.)“

Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikio kūrėjui tyrimas (KAVA)

Projektas
Įgyvendinimo laikotarpis
Kontaktinis asmuo VGTU
Projekto tikslas (bendras):
Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikio kūrėjui tyrimas (KAVA)“. Nacionalinė kompleksinė programa  Lietuvos kūrybinės ir kultūrinės industrijos“, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto kodas Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-007.
2012-2015
Jūratė Černevičiūtė
Atlikti sisteminį sociokultūrinį lyginamąjį  kūrybingumo ir inovacijų aplinkos tyrimą

VGTU ir Edinburgo Neipiero universitetų Produktų dizaino, inovacijų ir kūrybinių industrijų centro ,,LINK MENŲ fabrikas“ sukūrimas

Projektas
Įgyvendinimo laikotarpis
Kontaktinis asmuo VGTU
Projekto tikslas (bendras):
VGTU ir Edinburgo Neipiero universitetų Produktų dizaino, inovacijų ir kūrybinių industrijų centro ,,LINK MENŲ fabrikas“ sukūrimas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto kodas Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-015
 2012-2015
 Žilvinas Jančoras
Sukurti studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros infrastruktūrą.
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė