Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kūrybinių industrijų fakulteto dėstytojai ir mokslininkai savo tyrimus atlieka Vilniaus Gedimino technikos universiteto prioritetinėje mokslinių tyrimų kryptyje "Technologijų vadyba ir ekonomika". Pagrindinis dėmesys skiriamas Kūrybinių industrijų temai. Pagal šią temą analizuojama:   
 • kūrybinių industrijų plėtra Lietuvoje, jos sąsajos su pasaulio kūrybinės visuomenės formavimusi,    
 • kūrybinių industrijų ir kūrybinės visuomenės diskursai,   
 • kūrybinių industrijų ir kūrybinės visuomenės pamatą sudarančių kūrėjų savivoka ir pasaulėžiūra.  
 Socioekonominių sistemų universalaus tvarumo tyrimų temoje analizuojami:  
 • kultūriniai socioekonominių sistemų tvarumo veiksniai,   
 • kalbos sistemų tvarumas ir kaita tarpkultūrinėje sąveikoje,  
 • komunikacija kūrybinės visuomenės raidoje. 
Pagrindinės sritys – humanitariniai ir socialiniai mokslai. Komunikacijos ir informacijos, sociologijos, edukologijos, filosofijos, menotyros, vadybos filologijos ir politikos mokslų metodologija taikoma kūrybos lauko analizei.
Greta kūrybinių industrijų ir socioekonominių sistemų temų fakulteto darbuotojai dalyvauja kultūros, lingvistikos, sociolingvistikos, švietimo sistemos tyrimuose ir projektuose.
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė