Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ DIRBTUVIŲ ETAPAI
 
 
Projekto organizatorius: Vilniaus Gedimino technikos (VGTU) universiteto Kūrybinių industrijų fakultetas (KIF).
Projekto vadovė: lekt. Jovilė Barevičiūtė.
Projekto komandos nariai-lektoriai: doc. dr. Jekaterina Lavrinec, doc. dr. Remigijus Venckus, dr. Rytė Žiūrienė, lekt. Tomas Jonušas, lekt. Tomas Mitkus, lekt. Andrius Pulkauninkas, lekt. Aistė Ptakauskė, lekt. Remigijus Ruokis, lekt. Marius Salynas, lekt. Eigirdas Žemaitis, Tomas Dapšauskas, Edita Šekštelienė.
 
ETAPAI
I ETAPAS
2017 m. spalio 10 – lapkričio 10 d. d. I-ojo etapo metu pagal projekto vadovės sudarytą grafiką lektoriai lankosi mokyklose ir veda kūrybines dirbtuves su moksleivių grupėmis (nuo 6 iki 30 asmenų), į kurias įeina 1–2 jas kuruojantys mokytojai. Grupių dydžio ir kuruojančių mokytojų pasirinkimą su mokyklomis suderina organizatorius. Dirbtuvių metu lektoriai veda teminius užsiėmimus, išdėstydami pagrindines gaires ir nurodymus, išugdydami būtinus įgūdžius ir pateikdami pavyzdžių, leidžiančių pasiekti pagrindinį kūrybinių industrijų dirbtuvių tikslą – sukurti kūrybinį praktinį produktą. Pasibaigus lektorių vedamiems užsiėmimams, moksleiviai, padedami kuruojančiojo mokytojo, baigia kurti galutinį kūrybinį praktinį produktą. II-ojo etapo metu moksleivių grupės savo sukurtus kūrybinius praktinius produktus pristato kūrybinių industrijų turnyro (KIT) metu Vilniuje, VGTU KIF erdvėje. KIT metu išrenkamos I–III vietų komandos-laimėtojos ir apdovanojamos vertingais prizais.
 
Užsiėmimų dalyviai ir užsiėmimų vykdymas: Kūrybinių industrijų dirbtuvių užsiėmimai vyksta konkrečiose Vilniaus ir gretimų miestų (Širvintų, Kaišiadorių, Švenčionių, Elektrėnų, Vievio, Ukmergės, Alytaus, Trakų, Varėnos) mokyklose. Dirbtuvių trukmė yra nustatoma paties lektoriaus ir suderinama su mokykla. Užsiėmimuose dalyvauja nuo 6 iki 30 moksleivių. Dalyvių skaičių su konkrečiomis mokyklomis suderina organizatorius. Jei moksleivių grupę sudaro bent 10 narių, užsiėmimo metu lektorius savo nuožiūra ją suskirsto į smulkesnes komandas, kurios atlieka kūrybines praktines užduotis, vadovaujami dirbtuves vedančio lektoriaus. Vidutinis grupės komandos dydis – 3–6 asmenys. Komandų nariai generuoja idėjas, jas plėtoja, įgyvendina praktiškai. KIDs veiklą koordinuoja lektorius. Užsiėmimo pabaigoje lektorius pateikia papildomos informacijos, kaip užbaigti kūrybinį praktinį produktą, suteikia konsultaciją kuruojančiam mokytojui (mokytojams). Vėliau, padedant kuruojančiajam mokytojui, užbaigti kūrybiniai praktiniai produktai pristatomi VGTU KIF erdvėje vykstančio KIT metu.
 
II ETAPAS
2017 m. lapkričio 30 d. Kūrybinių industrijų dirbtuvėse dalyvavusios grupės kartu su mokytojais atvyksta į VGTU KIF ir varžosi dėl I–III vietų ir vertingų prizų. Pirmojo etapo metu lektorių vedamose KIDs dalyvavusios moksleivių grupės, lydimos mokytojų, atvyksta į VGTU KIF vyksiantį KIT. Kartu grupės gali atsivežti ir palaikymo komandas (nuo 15 iki 30 asmenų). Šios komandos nesivaržo dėl I–III prizinių vietų, tačiau jos gali aktyviai palaikyti kolegas. I–III vietų komandų laimėtojų nariams ir jas kuravusiems mokytojams įteikiami VGTU KIF KIT dalyvių diplomai, o visiems kitiems dirbtuvių dalyviams – specialūs VGTU KIF KIT sertifikatai.
 
II etapo eiga: Moksleivių kūrybinius praktinius produktus vertina kompetetinga komisija, su kurios sudėtimi KIT dalyviai bus supažindinami šio renginio pradžioje. Kiekvienai moksleivių komandai skiriama po 5–7 min. pristatyti savo kūrybinį praktinį projektą. Kūrybinio praktinio produkto ir jo idėjos pristatymas vyksta tokia tvarka: pirmiausia projektą pristato dalyviai, po to (esant papildomam laisvam laikui) komisijos nariai gali užduoti papildomus klausimus ir plėtoti glaustą diskusiją. Visi atvykę dalyviai gali stebėti kitų komandų pristatymus. Komisijai susipažinus su visų komandų parengtais kūrybiniais praktiniais produktais, rengiamas uždaras jos narių pasitarimas. Pasitarimo metu išrenkami laimėtojai (svarbu: ne asmenys, bet kūrybinį praktinį produktą pristačiusios komandos!).
 
Finalinio renginio preliminari programa
Bus pateikta likus mėnesiui iki KIT.
 
Prizinės vietos
I–III vietos.
 
Finalinio renginio vertinimo eiga, tvarka ir kriterijai
Kūrybinius produktus vertina iš VGTU KIF atstovų sudaryta jungtinė komisija.
Komandos dalyviai vertinami dviejose kategorijose:
Pirmoji kategorija: dalyvavę kūrybinių industrijų dirbtuvių mokymuose; antroji kategorija: nedalyvavę kūrybinių industrijų dirbtuvių mokymuose;
Kūrybinių industrijų dirbtuvių kūrybinio praktinio projekto vertinimo kriterijai:
 1. Kūrybinio praktinio produkto įgyvendinimo originalumas, kūrybiškumas, meniškumas;
 2. Kūrybinio praktinio produkto įgyvendinimo techniniai/ technologiniai sprendimai;
 3. Kūrybinio praktinio produkto įgyvendinimo atitikimas amžiaus grupei;
 4. Kūrybinio praktinio produkto tikslų ir uždavinių apibrėžtumas;
 5. Kūrybinio praktinio produkto pristatymo originalumas, kūrybiškumas, meniškumas.
Prizinių I–III vietų laimėtojai apdovanojami organizatoriaus padėkomis ir prizais.
KIT rezultatai skelbiami kūrybinių dirbtuvių organizatoriaus tinklalapyje ir Facebook paskyroje.
 
ALTERNATYVUS NORINČIŲJŲ ĮSIJUNGIMAS Į KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ DIRBTUVIŲ KIT
 
I ETAPAS
2017 m. spalio 10 – lapkričio 10 d. Lietuvos moksleiviai komandose ir su mokytojais (6 moksleiviai ir 1 arba 2 mokytojai) rengia teminius kūrybinius praktinius produktus ir jų elektronines aprašų versijas siunčia el. paštu pik@vgtu.lt. Teminių kūrybinių praktinių produktų aprašai pateikiami laisva forma.
 
II ETAPAS
2017 m. lapkričio 30 d. Kūrybinių industrijų dirbtuvių lektorių vedamuose mokymuose nedalyvavusios ir savarankiškai pagal pateiktas temas kūrybinius praktinius produktus parengusios moksleivių komandos kartu su mokytojais atvyksta į VGTU KIF vyksiantį KIT ir varžosi dėl I–III vietų.
 
IŠSAMI INFORMACIJA APIE KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ DIRBTUVES
Dėl išsamios informacijos apie KIDs kreiptis į kontaktinį asmenį: Edita Gedvilė, el. paštas: edita.gedvile@vgtu.lt arba pik@vgtu.lt
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė