Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Kūrybinių industrijų fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Prasideda atranka prezidentinėms stipendijoms gauti

Prasideda atranka prezidentinėms stipendijoms gauti

2017-04-02
Prasideda atranka prezidentinėms stipendijoms gauti
Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos (humanitarinių bei meno studijų sritys),  Aleksandro Stulginskio (fizinių mokslų studijų sritis),  Kazio Griniaus (biomedicinos mokslų studijų sritis), Jono Žemaičio (technologijos mokslų studijų sritis) ir Algirdo Brazausko (socialinių mokslų studijų sritis)  vardinės stipendijos  skiriamos talentingiems, ypač pasižymėjusiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje pirmosios pakopos, vientisųjų ir antrosios pakopos studijų studentams.
Vardinės stipendijos yra 5 ir 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį. Pirmosios studijų pakopos studentams skiriamos 5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos, pradedant penktuoju studijų semestru, antros pakopos studijų studentams - 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį, pradedant trečiuoju studijų semestru. Vientisųjų studijų studentams 5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį stipendijos skiriamos pradedant penktuoju, 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį stipendijos – pradedant devintuoju studijų semestru.
Prašome iki 2017-04-14 kreiptis į dekanatą ir siūlyti savo kandidatūrą, jei atitinkate aukščiau išvardintus reikalavimus.
 
Siūlant savo kandidatūrą vardinei stipendijai gauti, Studijų direkcijai pateikiami šie dokumentai:
 1. Pažyma apie studijų rezultatus iš VGTU IS (paskutinių dviejų semestrų, pasirašyta dekano ir studijų prorektoriaus);
 1. Kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimas, parengtas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, atsižvelgus į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus, pasirašytas aukštosios mokyklos rektoriaus ir fakulteto dekano (žr. 2012 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimą Nr. 310 „Dėl Lietuvos Respublikos prezidentų Antano Smetonos,  Aleksandro Stulginskio,  Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų įsteigimo“); 
 
LR Vyriausybės  patvirtinti Prezidentų vardinių stipendijų nuostatai, reglamentas, paraiškos forma yra LMA tinklapyje www.lma.lt
 
 
   Studijų direkcija                                                           
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė