Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Kūrybinių industrijų fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Dalyvauk Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 70-mečiui paminėti skirtame konkurse

Dalyvauk Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 70-mečiui paminėti skirtame konkurse

2018-04-11
Dalyvauk Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 70-mečiui paminėti skirtame konkurse
Kviečiame dalyvauti Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 70-mečiui paminėti skirtame konkurse. 

Konkurso taisyklės:
 
1. Įžanga
 
Konkurso tikslas – didinti informuotumą apie žmogaus teisių svarbą šiandienos pasaulyje ir paminėti 70-ąsias Jungtinių Tautų Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos metines bei palaikyti ir paremti JT vykstančią kampaniją „#StandUp4HumanRights“. Dalyviai kviečiami išreikšti savo kūrybiškumą pasirinktais meno kūriniais, susijusiais su kvietime dalyvauti konkurse nurodytomis temomis. Temas kiekvienas gali interpretuoti savaip, tačiau pagrindinė pateiktų kūrinių tema turi būti žmogaus teisės.
 
2. Kas gali dalyvauti konkurse?
 
Konkurse gali dalyvauti gyventojai, gyvenantys vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių. Dalyvių amžius – nuo 18 metų.
 
3. Reikalavimai kūriniams
 
Susidomėję dalyviai gali pateikti trijų dalių meno kūrinius, vaizduojančius šias tris pagrindines Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos temas:
i. ORUMAS (pvz., teisė  į gyvybę, mirties bausmės draudimas, kankinimo ir vergijos draudimas)
ii. LAISVĖS (pvz., saviraiškos laisvė, minties laisvė, sąžinės 
ir religijos laisvė, teisė į privatumą, prieglobsčio teisė)
iii. LYGYBĖ (pvz., nediskriminavimas, socialinės teisės, teisė į mokslą, vienodas darbo užmokestis)
Kūriniai turi būti pateikiami plakato A1 formatu (59,4 cm X 84,1 cm) su 3 mm dydžio pjovimo ir užlaidų (angl. crop & bleed) žymėmis, turi būti stačiosios (portreto) padėties ir didelės raiškos (100 % spausdinimo kokybė). Rinkmenos turi būti atsiųstos elektroniniu būdu.
 
4. Kūrinių pateikimo terminas
 
Kūriniai turi būti siunčiami e. pašto adresu alde.competition@ep.europa.eu iki 2018 m. birželio 1 d. 12.00 val. Vidurio Europos laiku. Dalyviai turi nurodyti savo vardą ir pavardę, e. pašto adresą, pašto kodą, miestą ir šalį, kurioje gyvena, bei asmens tapatybės dokumento numerį.
 
5. Intelektinės nuosavybės teisės
 
Visi konkursui pateikti kūriniai turi būti originalūs kūrinio pateikėjo darbai, jais neturi būti pažeidžiamos jokios kitos šalies teisės.
Pateikdami kūrinį dalyviai sutinka atsisakyti visų autorių teisių ir leisti ALDE frakcijai paskelbti jų pateiktą meno kūrinį savo interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose, naudoti juos bet kokiaisreklamos tikslais, kurie, ALDE frakcijos manymu, yra tinkami, ir leisti, kad pateikti kūriniai ir juose esančios iliustracijos patektų į viešąją erdvę. Už meno kūrinių panaudojimą nemokami jokie mokesčiai. Dalyviai, kurių meno kūriniai patenka tarp nugalėtojų, taip pat sutinka dalyvauti po konkurso platinamoje reklamoje.
 
6. Privatumas
 
Visi asmens duomenys ir informacija, kurią pateikiate dalyvaudami konkurse, bus naudojami laikantis ALDE frakcijos privatumo politikos.
 
7. Komisijos nariai
 
Komisiją sudarys ALDE frakcijai priklausantys Europos Parlamento nariai bei Žmogaus teisių (DROI) pakomitečio nariai ir pavaduojantys nariai.
 
8. Atrankos kriterijai
 
2018 m. birželio ir liepos mėn. ALDE frakcijos socialinės žiniasklaidos kanalais bus surengtas viešasis balsavimas ir atrinkti geriausi kūriniai. Po to, komisijos nariai priims geriausią sprendimą ir, remdamiesi originalumo, kompozicijos, bendro poveikio, meninės vertės ir atitikimo žmogaus teisių temai kriterijais, išrinks tris meno kūrinius finalistus. Visi sprendimai dėl atrinktų kūrinių bus galutiniai ir dėl jų nebus diskutuojama. ALDE frakcija informuos nugalėtojus pasinaudodama jų kūrinių pateikimo metu nurodyta kontaktine informacija.
 
9. Apdovanojimai ir paroda
 
Atrinkti pateikti meno kūriniai bus eksponuojami Europos Parlamente Strasbūre 2018 m. gruodžio mėn. ir paskelbti ALDE frakcijos socialinės žiniasklaidos kanalais, skirtais žmogaus teisių kampanijoms.
Trys nugalėję menininkai bus pakviesti į Europos Parlamento plenarinę sesiją Strasbūre, kur galės dalyvauti Žmogaus teisių savaitės renginiuose ir susipažinti su Sacharovo premijos laureatais ir finalistais. Kelionės į Strasbūrą iš gyvenamosios vietos ir apgyvendinimo (3 naktų viešbutyje) išlaidas padengs ALDE frakcija.
 
10. Atsakomybės ribojimas
 
ALDE frakcija pasilieka teisę bet kokiu etapu nutraukti konkursą ir pakeisti bet kokias taisykles, jei tai, jos nuomone, bus būtina ir jei atsiras jos nepriklausančių aplinkybių.
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė