Viktorija Žilinskaitė-Vytienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė; Žilinskaitė-Vytienė, Viktorija; Valantinaitė, Ilona. A three-dimensional aproach in education for sustainable future. Problemy ekorozwoju=Problems of sustainable development. Lublin : Politechnika Lubelska, Wydzial inzynierii srodowska. ISSN 1895-6912. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 63-69.. [M.kr.:07S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Krukauskienė Eugenija; Žilinskaitė-Vytienė, Viktorija. Kultūros vartojimas: meno suvokimo tyrimo įžvalgos. Santalka: filosofija, komunikacija. Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 23, no. 2 (2015), p. 98-108.. [M.kr.:05S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.786]