Vytis Valatka

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Valatka, Vytis. Creative visualizations of ethical principles of Ancient Greek Cynicism and their significance to modern society. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 1 (2016), p. 61-69.. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Grincevičienė Vilija; Valatka, Vytis; Grincevičius Jonas; Grincevičienė Švitrigailė. Ethical aspects of pharmacogenetics: a need for creativity. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 230-238.. [M.kr.:08B; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2016 - Valatka, Vytis. Kūrybinių komunikacijų ir medijų kultūros sąveikos. Vaizdiniai ir tapatumai medijuotoje kultūroje. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 88, p. 50-60.. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Valatka, Vytis. Kūrybinės technologijos Antikos filosofijoje: Kinikų mokyklos atvejis. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 89, p. 6-13.. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Valatka, Vytis. Vidurinysis terminas scholastinėje mokslo teorijoje: savarankiška medija?. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83, p. 56-63.. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Valatka, Vytis. Kūrybinių komunikacijų ir medijų kultūros sąveikos : vizualumo tarpkultūriniai kontekstai. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 24-32.. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Valatka, Vytis. Etinė kultūrinė Antikos kinikų kartografija: prigimties ir civilizacijos žemėlapių prieštara. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 85, p. 22-31.. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Valatka, Vytis. Įrodymas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 80, p. 27-34.. [M.kr.:01H] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Valatka, Vytis. Apibrėžimas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81, p. 62-69.. [M.kr.:01H] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Valatka, Vytis. The first age of philosophy in Lithuania: the theory of universals. Philosophical-Theological Reviewer. Tbilisi : Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. ISSN 2233-3568. 2013, Nr. 2, p. 19-29.. [M.kr.:01H] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Valatka, Vytis. The very essence of universale according to Marcin Smiglecki: between aristotelianism and conceptualism. Dialogue of cultures: platonic tradition and contemporary thomism. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955188582, p. 27-33.. [M.kr.:01H] [Aut.lankų sk.: 0.500]