Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė; Žilinskaitė-Vytienė, Viktorija; Valantinaitė, Ilona. A three-dimensional aproach in education for sustainable future. Problemy ekorozwoju=Problems of sustainable development. Lublin : Politechnika Lubelska, Wydzial inzynierii srodowska. ISSN 1895-6912. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 63-69.. [M.kr.:07S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2016 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė; Valantinaitė, Ilona. Professional purposefulness of the students of technologies education. Rural Environment. Education. Personality. (REEP). Jelgava : Latvian University of Agriculture, 2016. ISSN 2255-8071, p. 247-254.. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Valantinaitė, Ilona; Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė; Dislere Vija. Dimension of consumer culture in verbal creativity expression of pre-service technology teachers in the Baltic countries: the field of electronics. Rural Environment. Education. Personality. (REEP). Jelgava : Latvian University of Agriculture, 2016. ISSN 2255-8071, p. 174-186.. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė; Vainorytė Brigita. The concurrent and consecutive models of initial teacher training: problematics and tendencies. Rural Environment. Education. Personality. (REEP). Jelgava : Latvian University of Agriculture, 2015. ISSN 2255-808X, p. 347-354.. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė. Technology education in Lithuania - a tool for creating a sustainable future. Rural Environment. Education. Personality. (REEP). Jelgava : Latvian University of Agriculture, 2015. ISSN 2255-808X, p. 269-276.. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2016 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė. Įsimintiniausi universiteto dešimtmečio įvykiai. Sapere Aude. Vilnius : VGTU. ISSN 2029-4999. 2016, Nr. 1(12), p. 43, 191.. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė. Technological education as a platform for developing global and national identity. Bildungswissenschaften und akademisches Selbstverständnis in einer globalisierten Welt. Frankfurt, M. : Peter Lang GmbH. ISSN 1434-8748, p. 411-421.. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.786]