Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Viktorija Žilinskaitė-Vytienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas sociologijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1994
Vilniaus universitetas sociologijos magistras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus universitetas Socialinių mokslų srities sociologijos krypties mokslo daktaras 2007
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
05S, 08S Krukauskienė Eugenija, Žilinskaitė-Vytienė Viktorija, Kultūros vartojimas: meno suvokimo tyrimo įžvalgos // Santalka: filosofija, komunikacija, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 23, no. 2 (2015) p. 98-108. 2015
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
italų B2 C1 B2
rusų B2 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kūrybinės komunikacijos tyrimai
Antrosios pakopos Kūrybos komunikacijos metodologija
Pirmosios pakopos Kultūros studijos
Pirmosios pakopos Kiekybiniai medijų tyrimo metodai
Pirmosios pakopos Kokybiniai medijų tyrimo metodai
Pirmosios pakopos Socialinių tyrimų metodologija
Pirmosios pakopos Sociologija
Pirmosios pakopos Medijų sociologija
Pirmosios pakopos Laisvalaikio studijos