Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
 APIE KATEDRĄ
 
 
 
   
    Lietuvių kalbos skyrius technikos universitete puoselėja humanitarinę kultūrą, skatina taisyklingos kalbos vartojimą akademinėje ir profesinėje aplinkoje, ugdo sąmoningus kalbos vartotojus ir kūrėjus. Skyriaus darbuotojos prisideda prie kultūringų, gerbiančių humanitarines vertybes (kartu ir valstybinę kalbą) specialistų, kurie sudarys aktyvią ir kūrybišką visuomenės dalį, rengimo.
 
    Vilniaus Gedimino technikos universitete 1997 m., pertvarkius Kalbų katedrą, įkurta Lietuvių kalbos katedra, jos vedėju iki 2001 m. buvo  prof. habil. dr. Juozas Stonys. Nuo 2002 m. spalio mėn. iki 2012 m. rugsėjo mėn. katedrai vadovavo doc. dr. Angelė Kaulakienė. Ją pakeitė doc. dr. Rasuolė Vladarskienė.
 
    Kūrybinių industrijų fakultete 2017 m. liepos mėn. įkurtas Profesinės kalbos studijų centras. Lietuvių kalbos katedra tapo šio centro Lietuvių kalbos skyriumi.
      
    Lietuvių kalbos skyrius palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos standartizacijos departamentu, Lietuvių kalbos instituto kolegomis, Vilniaus universiteto fizinių mokslų specialistais, Matematikos ir informatikos instituto kompiuterininkais, Valstybine lietuvių kalbos komisija. A. Kaulakienė 2002−2007 m. buvo šios komisijos, Koordinavimo tarybos, Terminologijos pakomisės, Specialybės kalbos kultūros programų rengimo pakomisės narė. Rasuolė Vladarskienė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė yra nuo 2012 m., 2017 m. perrinkta antrai kadencijai.
 
    Lietuvių kalbos skyriaus lituanistės aktyviai bendradarbiauja su mokslo žurnalų Bendrinė kalba, Terminologija ir mokslo populiarinamojo leidinio Gimtoji kalba redakcinėmis kolegijomis, yra jų narės.
 

DĖSTYTOJAI

        Docentė
        dr. Rasuolė Vladarskienė (vedėja)
 
        Vyresnioji mokslo darbuotoja
        doc. dr. Angelė Kaulakienė
 
       
 
        Lektorės
         dr. Vaida Buivydienė
         dr. Aušra Žemienė
         dr. Anželika Gaidienė
        Angelika Petrėtienė
        Lina Rutkienė
        Regina Žukienė
        
   
  • Puslapio administratoriai:
  • Rūta Darbutienė
  • Rima Juršėnienė
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė