Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Kūrybinių industrijų fakultetas Mokslas ir inovacijos Žmogiškųjų resursų aktyvinimas

Žmogiškųjų resursų aktyvinimas

Žmogiškieji resursai yra ta sritis, kurioje dar neišnaudotos plačios galimybės. Šiandien psichologijos moksle žinoma, kad iš 100% žmogaus  psichinių resursų panaudojama iki 3 % , genijai panaudoja iki 5% , visi likusieji resursai yra galimybių būsenoje. Pastaruoju metu ypač aktualu surasti metodus ir sukurti sąlygas žmogaus kūrybinių galių atskleidimui, nes visuomenės gerovė ir jos tolesnis vystymasis priklauso nuo individo talentų realizacijos. Vieni didžiausių šiuolaikinio pasaulio ir žmogaus iššūkių – ekologinės žemės problemos ir asmenybių nuolatinio  streso būsena, t. y., destrukciniai aplinkos reiškiniai bei žmogaus savęs naikinimas. Šių problemų kontekste būtina ieškoti greitų ir   efektyvių sprendimo būdų bei metodų. Šios mokslininko grupės tyrimai kaip tik ir kreipiami tokių būdų paieškos linkme.
doc. dr. Virginija Chreptavičienė
Telefonas (8 5) 237 0694
Vadovė prof. dr. V. Chreptavičienė
 
Grupę sudaro:
 • doc. dr. L. Monginaitė,
 • prof. dr. S. Dadelo.
 1. 2015 - Chreptavičienė, Virginija. Personalo kompetencijų vystymo sistemos modelis. Vilnius: Technika. (Rankraštis recenzuotas ir parengtas publikavimui).
 1. 2015 - Dadelo, Stanislavas; Veršinskas, Robertas; Piwowarski Juliusz; Dadelienė Rūta. The most commonly used arrest and self-defence actions arsenal by different officers of internal services. Archives of Budo. New York : INT Scientific Literature. ISSN 1643-8698. Vol. 11 (2015), p. 277-282.
 2. 2015 - Monginaitė, Laimutė. Šviesos-spalvų pajautos matmenys. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 184-192..
 3. 2014 - Dadelo, Stanislavas; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dadelienė Rūta. Multi-criteria assessment and ranking system of sport team formation based on objective-measured values of criteria set. Expert systems with applications. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 41, iss. 14 (2014), p. 6106-6113.
 4. 2014 - Krylovas, Aleksandras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kosareva, Natalja; Dadelo, Stanislavas. New KEMIRA method for determining criteria priority and weights in solving MCDM problem. International journal of information technology & decision making. Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 13, no. 6 (2014), p. 1119-1134.
 5. 2014 - Dadelo, Stanislavas; Krylovas, Aleksandras; Kosareva, Natalja; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dadelienė Rūta. Algorithm of maximizing the set of common solutions for several MCDM problems and it’s application for security personnel scheduling. International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC). Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 9, iss.2 (2014), p. 151-159.
 6. 2013 - Dadelo, Stanislavas; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dadelienė Rūta. Integrated multi-criteria decision making model based on wisdom-of-crowds principle for selection of the group of elite security guards. Archives of Budo. New York : INT Scientific Literature. ISSN 1643-8698. Vol. 9, iss. 2 (2013), p. 135-147.
 7. 2012 - Dadelo, Stanislavas; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dadelienė Rūta. Multiple criteria assessment of elite security personal on the basis of aras and expert methods. Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR). Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 46, iss.4 (2012), p. 65-87.
 8. 2012 – Chreptavičienė, Virginija. Relationship between Career and Competency: Verification of Theoretical Model Validity. Engineering economics = Inžinerinė ekonomika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 23, No. 2 (2012), p. 163-173. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ).
 9. 2010 - Chreptavičienė, Virginija. The Model of Cohesions between Career and Competence.  Engineering economics = Inžinerinė ekonomika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, no. 21(5), 537-549. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ).
 10. 2010 - Monginaitė, Laimutė. Vizualumas intencionalios estetinės būties struktūroje. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 21, Nr. 3 (2010), p. 219-228.
 1. 2015 - Dadelo, Stanislavas. Sveika gyvensena. Technika. ISSN 9786094578007, 224 p.
 2. 2010 - Monginaitė, Laimutė. Bendravimo psichologija. Vilnius: Technika (2010),  ISSN 9789955287698, 120 p.
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė