Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Kūrybinių industrijų fakultetas Mokslas ir inovacijos Tarpkultūrinė ir vizualinė komunikacija

Tarpkultūrinė ir vizualinė komunikacija

Tiriami įvairūs vizualinės bei tarpkultūrinės komunikacijos aspektai. Vizualinių studijų bei vaizdo analizės aktualumą liudija vizualinis posūkis – t.y. vaizdo įsivyravimas viešosiose erdvėse bei masinės informacijos priemonėse bei vaizdo analizės įsivyravimas akademiniuose tyrinėjimuose, ypač tokiuose humanitariniuose bei socialiniuose moksluose kaip kultūros studijos, sociologija, komunikacija. Tarpkultūrinės komunikacijos aktualumą liudija globalizacija bei jos sąlygojami veiksniai (kosmopolitiškumas, intensyvėjanti žmonių migracija, tarpkultūriniai konfliktai ir t.t.). Temos tyrimai bus vykdomi 3 potemėse: vizualinės komunikacijos; tarpkultūrinės komunikacijos; vizualinės ir tarpkultūrinės komunikacijos santykio ir sąlyčio. Vizualinės komunikacijos potemėje bus tiriama: vaizdo vaidmuo ir tarpdiscipliniškumas; humanitarinių bei socialinių mokslų suartėjimas; vaizdas ir vizualinė komunikacija kūrybinėse bei pramogų industrijose; vaizdas ir kūrybinis miestas; vaizdo vaidmuo kūrybinėje edukacijoje ir kt. Tarpkultūrinės komunikacijos kryptyje bus analizuojama: Rytų-Vakarų diskursas; Tarpkultūriniai konfliktai ir iššūkiai; Kūrybinės ir pramogų industrijos tarpkultūrinės komunikacijos kontekste; tarpkultūrinės pramogų ištakos ir t.t. Ieškant veiksmingų vizualinės bei tarpkultūrinės komunikacijos sąlyčio taškų, bus tiriama: vaizdo vaidmuo ir privalumas tarpkultūrinėje komunikacijoje; Rytų Azijos estetika europinėje perspektyvoje; vaizdo įsivyravimas komparatyvistinėse studijose ir t. t.
doc. dr. Agnieška Juzefovič
Telefonas (8 5) 274 4867
Vadovė doc. dr. Agnieška Juzefovič
 
Grupę sudaro:
 • Prof. dr. Vilija Grincevičienė,
 • doc. dr. Eglė Jaškūnienė,
 • doc. dr. Dalia Eidukienė,
 • doc. dr. Nida Vasiliauskaitė,
 • dr. Tautvydas Vėželis,
 • Vitalija Keciorytė,
 • Laura Zaleckaitė,
 • Aurika Peleckaitė.
 1. 2015 – Juzefovič, Agnieška. Tuštumos fenomenas. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094574788, p. 272.
 1. 2015 - Juzefovič, Agnieška. Afro-argentiniečių kultūros įtaka Buenos-Airių kultūros raidai ir tango ištakų susiformavimui. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 84, p. 122-131.
 2. 2015 – Vėželis Tautvydas.  Čiabūties regionai Heideggerio veikale Būtis ir laikas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 90 – 103.
 3. 2015 - Grincevičienė Vilija; Valatka, Vytis; Grincevičius Jonas; Gincevičienė Švitrigailė. Ethical aspects of pharmacogenetics: a need for creativity. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 230-238.
 4. 2015 – Jaškūnienė, Eglė. „Kūrybinių industrijų“ strategija sovietmečio Lietuvoje: masinio vartojimo produktų pakuotės. Santalka. Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 23, no. 1 (2015), p. 13-21.
 5. 2014 - Juzefovič, Agnieška; Sakalauskaitė Elena. Mediologija virtualios tikrovės akivaizdoje: nuo filosofijos ir sociologijos remikso iki augmentuotos tikrovės žemėlapiavimo. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, Nr. 3 (2014), p. 200-210.
 6. 2014 - Juzefovič, Agnieška. Daoizmas kaip klajonių ir kasdienybės filosofija. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81, p. 70-79.
 7. 2014 - Juzefovič, Agnieška. Regimumo ir vizualinės komunikacijos metamorfozės: nuo fenomenologijos iki postmodernizmo. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 78, p. 19-29.
 8. 2014 – Jaškūnienė Eglė. Lithuanian postcards: Artistic approach in the 1970s and 1980s. Museum Writing 5 (Collection of writing of the Latvian National Museum). Riga: Latvian National Museum of Art (2014), p. 105-110.
 9. 2013 - Juzefovič, Agnieška. Vaizdo vaidmuo siejant komunikacines strategijas filosofijoje ir sociologijoje. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 3 (2013), p. 131-139.
 10. 2013 - Juzefovič, Agnieška. Creative interactions between word and image in modern visual culture. Limes. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 6, no. 2 (2013), p. 121-131.
 11. 2013 - Juzefovič, Agnieška. Landscape as communication: reflection on surrounding environment in Chinese aesthetics. Limes. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 6, no. 1 (2013), p. 32-45.
 12. 2013 - Vasiliauskaitė, Nida. Seksualinis nacionalizmas: „Aš myliu Lietuvą“. Politologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1681. T. 1 (69), spec.nr. „Politika ir medijos“ (2013), p. 62-87.
 13. 2013 – Jaškūnienė Eglė. Povilas Karpavičius ir 7-8-ojo dešimtmečių fotografijos edukacija Lietuvoje: archyvų dokumentai. Technologijos ir menas: tyrimai ir aktualijos (2013), p. 6-10.
 14. 2012 – Eidukienė, Dalia. Edmundo Burke'o tradicionalizmas kaip politinės komunikacijos atvejis. Santalka. Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 20, no. 2 (2012), p. 126-135.
 15. 2012 - Eidukienė, Dalia. Politinė komunikacija: benjamin o constanto atvejis. Santalka. Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 20, no. 1 (2012), p. 15-20.
 16. 2012 - Juzefovič, Agnieška. Tarpkultūrinė komunikacija: Rytų Azijos dailės poveikis ir fenomenologinių idėjų sklaida postimpresionizmo estetikoje. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 71, p. 170-184.
 17. 2012 – Vėželis T. Gamtos samprata Heideggerio ir daoizmo filosofijoje: physis versus ziran, in Komparatyvistinės studijosXII tomas. Vilnius, LKTI, 2012, p. 330 – 340.
 18. 2012 - Vasiliauskaitė, Nida. Vizuali „Lietuvos vardo tūkstantmečio“ ideologija: atvejo analizė. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 3 (2012), p. 175-186.
 19. 2011 - Eidukienė, Dalia. Polibijus: apie valstybės kilmę ir dinamišką jos formų morfologiją. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 3 (2011), p. 272-277.
 20. 2011 - Grincevičienė, Vilija; Grincevičius Jonas; Grincevičienė Švitrigailė. Antikos pedagoginių idėjų recepcija dabarties edukacinėse erdvėse. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 3 (2011), p. 278-285
 21. 2011 - Juzefovič, Agnieška. Grožio ir kūrybinės komunikacijos samprata antikos filosofijoje. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 3 (2011), p. 286-295.
 22. 2011 – Juzefovič, Agnieška. Vizualinio posūkio ir vizualinių studijų fenomenas dabartinėje kultūroje. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2011, Nr. 69, p. 64-72.
 23. 2011 – Vėželis T. Heideggeris ir daoistinė filosofija: kelio (Weg) ir dao santykis.  Komparatyvistinės studijosX tomas. Vilnius, LKTI, 2011, p. 345 – 352.
 1. E.Jaškūnienė dalyvauja tarptautinės programos “Nord+” projekte “IMIDA - Improving Identity and Well-being in Communities by the Means of Arts”. Projekto šalys dalyvės: Norvegija, Suomija, Islandija, Lietuva. Projektas vykdomas 2014-2016.
 2. V. Grincevičienė vadovauja tarptautiniam projektui ,,Jaunimo kaip sociokultūrinės erdvės subjekto ypatumai globalizacijos ir informacinės visuomenės sąlygomis'', TAP-LB-14-023. Jis vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio  mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą.
 3. A. Juzefovič dalyvavo tarptautinės programos COST projekte „Rytų Europos sienų pertvarka: socialinių, moralinių ir materialinių tinklų studija keičiant Rytų Europos periferijas“, COST veikla Nr. IS0803.
 4. A.  Juzefovič A. 2012 m. dalyvavo LLTI projekte, kurio rėmuose buvo parengta ir išleista kolektyvinė monografija „Grožis. Ritualai“ (knygos sudarytoja, mokslinė redaktorė).
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė