Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Kūrybinių industrijų fakultetas Mokslas ir inovacijos Taikomosios lingvistikos problemos

Taikomosios lingvistikos problemos: specialybės užsienio kalbos gretinamosios studijos, diskurso lingvistika

Taikomoji kalbotyra – tarpdalykinis mokslas, tiriantis kalbos fenomeno vaidmenį nuolatos kintančioje visuomenėje ir sprendžiantis visuomenei kylančias problemas, susijusias su kalba ir komunikacija. Taikomosios kalbotyros tyrimai aktualūs, nes didėja poreikis tyrinėti kalbą siekiant praktinių tikslų, spręsti uždavinius, svarbius visai kalbinei bendruomenei. Taikomosios kalbotyros tyrimai apima komunikacinės kompetencijos įgijimo problemas, gimtųjų ir svetimųjų kalbų mokymą ir mokymąsi, gretinamąją lingvistiką, psicholingvistiką, sociolingvistiką, daugiakalbystę, kalbų politiką, tarpkultūrinę komunikaciją, diskurso analizę ir pragmatiką, dalykines kalbas ir kt.Šios temos rėmuose pagrindinis dėmesys skiriamas specialybės užsienio kalbos ir gimtosios kalbos leksikos, morfologijos, sintaksės, semantikos gretinamiesiems tyrimams, terminijos problemoms, įvairių kalbos diskursų (mokslinio, reklamos, naujųjų medijų ir kt.) tyrimams. Taip pat vykdomi svetimų kalbų (ypač dalykinių kalbų) mokymo ir mokymosi, tarpkultūrinės komunikacijos tyrimai.
prof. dr. Ernesta Račienė
Telefonas (8 5) 274 4864
Vadovė prof. dr. Ernesta Račienė

Grupę sudaro:
 • Doc. dr. Tatjana Rusko,
 • Vida Asanavičienė,
 • Ivona Baranovskaja,
 • Akvilė Bulakaitė,
 • Jūratė Butkienė,
 • Lina Dubikaltytė-Raugalienė,
 • Vanda Birutė Ginevičienė,
 • Eleonora Lilija Gudavičiūtė,
 • Viktorija Jakučionytė,
 • Regina Juškienė,
 • Valerija Kontrimienė,
 • Robert Leščinskij,
 • Auksė Marmienė,
 • Irena Miculevičienė,
 • Aldona Mozes,
 • Nijolė Netikšienė,
 • Daiva Egidija Nomicienė,
 • Aurika  Peleckaitė,
 • Rasa Sklizmantaitė,
 • Pavel Skorupa,
 • Genovaitė Snuviškienė,
 • Alisa Stunžaitė,
 • Nijolė Žegūnienė.
 1. 2015 - Dubikaltytė-Raugalienė, Lina. Prancūzų kalbos įvardžio on vartojimo ypatumai lietuvių moksliniame diskurse // Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology. Vilnius: Technika. ISSN 2351-714X. Vol. 23, Nr. 2 (2015), p. 127-137. [Duomenų bazės: MLA; Gale®; EBSCOhost; DOAJ]; [M.kr.: 04H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 2. 2015 - Rusu, Olivia; Juškienė, Regina [Juskiene, Regina]; Samson, Nicolas. La traduction comme exercice pedagogique dans l'enseignement des technolectes // L'enseignement des langues de specialite et l'apport du TAL Craiova: Editura Universitaria, 2015, ISBN 9786061409150. p. 181-189. [M.kr.: 04H; 07S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 3. 2015 - Račienė, Ernesta. Sprache und Kultur im Globalisierungsprozess. Language, literature and culture as domains of intercultural communication. Pilsen : University of West Bohemia, 2015. ISBN 9788026105046, p. 181-192.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 4. 2015 - Petrauskaitė, Audronė [Petrauskaite, Audrone]; Rusko, Tatjana. Civic identity under globalization: a linguistic approach // The relationship identity - otherness and socio-cultural stereotypes = Relatia identitate - alteritate si stereotipurile socio-culturale / coordonatori Doina Mihaela Popa, Nicoleta-Mariana Iftimie. Iasi: Performantica, 2015, ISBN 9786066852784. p. 220-226. [M.kr.: 05S; 04H]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,250].
 5. 2015- Skorupa, Pavel; Dubovičienė, Tatjana. Linguistic characteristics of commercial and social advertising slogans // Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology. Vilnius: Technika. ISSN 2351-714X. Vol. 23, Nr. 2 (2015), p. 108-118. [Duomenų bazės: MLA; Gale®; EBSCOhost; DOAJ]; [M.kr.: 04H; 08S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,393].
 6. 2015 - Snuviškienė, Genovaitė [Snuviškiene, Genovaite]. The ESP/EFL teacher’s role in distance learning // Language teaching tomorrow : the journal of higher education language teaching and learning [elektroninis išteklius] Jyvaskyla: JAMK University of Applied Sciences. ISSN 2343-0281. 2015, [no. 5], p. [1-4]. [M.kr.: 07S; 04H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 7. 2014 - Juškienė, Regina; Rusu, Olivia Cristina. L'utilisation de l'environnement virtuel moodle dans l'enseignement a distance des langues // Limbaje aplicate in mediul academic : volum colectiv Iasi: Performantica, 2014, ISBN 9786066852357. p. 130-137. [M.kr.: 04H; 07S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 8. 2014 - Leščinskij, Robert. Use of methodology for content and language integrated learning at Petras Vileišis progymnasium // Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 22, Nr. 2 (2014), p. 148-154. [Duomenų bazės: MLA; Gale®; EBSCOhost]; [M.kr.: 07S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 9. 2014- Rudaitienė, Vida; Račienė, Ernesta. Sprache und Kultur im Wandel. Zur Transformationstendenzen der litauischen Grundwerte und Identitat // Bildungswissenschaften und akademisches Selbstverständnis in einer globalisierten Welt = Education and academic self-concept in the globalized world Frankfurt, M. : Peter Lang GmbH. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft, Bd. 28, ISSN 1434-8748). ISSN 1434-8748. ISBN 9783631656105, (2014),  p. 689-708. [M.kr.: 04H]; [Aut. lankų sk.: 1,429]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 10. 2014 -  Rusko, Tatjana. Politeness and coperation principles in communication // Kalba ir kontekstai = Language in different contexts : mokslo darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas. Užsienio kalbų fakultetas. Vilnius : VPU leidykla. ISSN 1822-5357. T. 6 (1), D. 2 (2014), p. 89-97. [Duomenų bazės: EBSCO Publishing; MLA]; [M.kr.: 04H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 11. 2014 - Rusko, Tatjana. Lexical features of scientific discourse // Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 22, nr. 1 (2014), p. 82-88. [Duomenų bazės: MLA; Gale®; EBSCOhost]; [M.kr.: 04H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 12. 2014 - Skorupa, Pavel. Shocking contents in social and commercial advertising // Creativity studies. Vilnius : Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 7, no. 2 (2014), p. 69-81. [Duomenų bazės: Scopus; EBSCOhost; IPSA; IndexCopernicus]; [M.kr.: 08S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929]. 69-81. [Duomenų bazės: Scopus; EBSCOhost; IPSA; IndexCopernicus]; [M.kr.: 08S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 13. 2013 - Baranovskaja, Ivona; Skorupa, Pavel. Some aspects of English idiom in traditional media classification and the problem of translation into Lithuanian. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr. 1 (2013), p. 5-12.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 14. 2013 - Černevičiūtė, Jūratė; Petkutė, Rūta. The role of education for sustainable development in fostering students’ innovativeness at technical universities. European integration studies: research and topicalities. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-8402. 2013, no. 7, p. 7-13.. [M.kr.:07S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 15. 2013 - Snuviškienė, Genovaitė. Facilitating the ESP learners' individual progress in hybrid distance learning // EPC 2013: Prima conferinta internationala educatie-profesionalizare-creatie in societatea cunoasterii. 28-29 noiembrie 2013, Iasi, Romania. Iasi : Performantica, 2013. ISBN 9786066850674. p. 255-265. [M.kr.: 07S; 04H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 16.  2013 - Račienė, Ernesta. Kombinatorische Wortbildung im deutsch-litauischen Vergleich am Beispiel der Substantiv-komposita. Perspektiven: Das IX Nordisch-Baltische Germanistentreffen in Os/Bergen, 14-16 Juni 2012. Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis. ISSN 0491-0893, (2013),  p. 257-271.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 1.00]
 1. 2015 - Rusu, Olivia; Juškienė, Regina; Dubikaltytė-Raugalienė, Lina. Brownfields regeneration : multilingual glossary FR - EN - RO - LT / Olivia Rusu, Regina Juškienė, Lina Dubikaltytė-Raugalienė; Institutul National de InventicA. Iasi : Performantica, 2015. 113 p. ISBN 9786066853422. [M.kr.: 04H; 04T]; [Aut. lankų sk.: 8,071]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 5,381].
 2. 2014 - Žegūnienė, Nijolė Ona. Anglų–lietuvių kalbų aviacijos terminų žodynas = English-Lithuanian dictionary of aviation / Nijolė Ona Žegūnienė. Vilnius : Technika, 2014. 120 p. ISBN 9786094576256. [M.kr.: 04H]; [Aut. lankų sk.: 5,770]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 5,770].
 3. 2012 - Mozes, Aldona; Sklizmantaitė, Rasa. Mokomasis vokiečių-lietuvių kalbų verslo žodynas /. Technika. ISSN 9786094573101, (2012), 214 p.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 8.00]
 4. 2011 - Katalynaitė, Rūta Elžbieta; Dubikaltytė-Raugalienė, Lina. Dictionnaire d’apprentissage lituano-français des affaires. Technika. ISSN 9789955288848, (2011), 208 p.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 14.00]
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė