Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Kūrybinių industrijų fakultetas Mokslas ir inovacijos Kūrybinės visuomenės raidos modeliai

Kūrybinės visuomenės raidos modeliai

Kūrybingumas vaidina svarbų vaidmenį tiek plėtojant ekonomiką, tiek kuriant gerovės valstybę, tiek vertinant valstybės, regiono ar miesto konkurencingumą. Darbo grupėje nagrinėjama kūrybos visuomenės koncepcija. Analizuojamos kūrybos bei kultūros sampratos, kultūrinė bei kūrybinės industrijos, kūrybingumo valdymas bei gyvenimo būdas kūrybingose aplinkose, kūrybos ekologija, kūrybos etika, kūrybos geografija, kūrybos regionai, kūrybinis miestas, kūrybos bei pramogų santykis, politikos kūrybiniai aspektai, kūrybos socialiniai pjūviai, technologijų vaidmuo kūrybinėse aplinkose, kūrybinis tapatumas, kūrybinis dialogas. Ieškoma empirinių prieigų kūrybiškumo atžvilgiu, iškeliami alternatyvūs kūrybingumo rodikliai.
prof. dr. Tomas Kačerauskas
Telefonas (8 5) 274 4866
Vadovas prof. dr. Tomas Kačerauskas
 
Grupę sudaro:
 • Doc. dr. Agnieška Juzefovič,
 • doc. dr. Vaida Asakavičiūtė,
 • prof. dr. Vytis Valatka,
 • prof. dr. Stanislavas Dadelo,
 • dr. Tautvydas Vėželis,
 • dr. Nerijus Stasiulis,  
 • dr. Rasius Makselis,
 • Jovilė Barevičiūtė,
 • Edita Šekštelienė,
 • Laura Zaleckaitė,
 • Pavel Skorupa,
 • Ivona Baranovskaja.
 
 1. 2014 - Kačerauskas, Tomas. Kūrybos visuomenė. Technika. ISSN 9786094577628, 408 p.. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 25.00]
 2. 2014 - Juzefovič, Agnieška. Tuštumos fenomenas. Tuštumos sklaida daoizme, fenomenologinėje filosofijoje, kinų ir Vakarų estetikoje bei dailėje. Technika. ISSN 9786094574795, 272 p.. [M.kr.:01H; 03H; 08S] [Aut.lankų sk.: 19.00]
 3. 2013 - Gizicka Dorota; Kačerauskas, Tomas; Gierycz Michal; Węgrzyn-Odziob Liliana; Molendowska Magdalena; Adamczyk Monika; Štefaňak Ondrej. Narodowe czy wspolnotowe. Instytut Sądecko-Lubelski. ISSN 9788393239252, 96 p.. [M.kr.:01H] [Aut.lankų sk.: 6.00]
 4. 2011 - Kačerauskas, Tomas. Individas istorinėje bendrijoje : kultūrinės regionalistikos apmatai. Technika. ISSN 9789955289487, 270 p.. [M.kr.:05H] [Aut.lankų sk.: 17.00]
 1. 2015 - Kačerauskas, Tomas. Technologies in creative economy and creative society. Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 21, no. 6 (2015), p. 855-868.. [M.kr.:04S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.00]
 2. 2015 - Kačerauskas, Tomas; Tamošauskas, Povilas. Sport as factor of creativity. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 1 (2015), p. 64-71.. [M.kr.:01H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 3. 2015 - Baltrėnas, Pranas; Baltrėnaitė, Edita; Kačerauskas, Tomas. Social environment of creativity. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 1 (2015), p. 46-54.. [M.kr.:04T; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 4. 2015 - Kačerauskas, Tomas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Creative ecology in academic environment. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 239-248.. [M.kr.:05S; 06S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 5. 2015 - Asakavičiūtė, Vaida. Laisvės ir pasirinkimo sampyna Søreno Kierkegaardo egzistencinės krizės filosofijoje. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 68-78.. [M.kr.:01H; 02H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 6. 2015 - Grincevičienė Vilija; Valatka, Vytis; Grincevičius Jonas; Gincevičienė Švitrigailė. Ethical aspects of pharmacogenetics: a need for creativity. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 230-238.. [M.kr.:08B; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 7. 2015 - Valatka, Vytis. Vidurinysis terminas scholastinėje mokslo teorijoje: savarankiška medija?. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83, p. 56-63.. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 8. 2015 - Valatka, Vytis. Kūrybinių komunikacijų ir medijų kultūros sąveikos : vizualumo tarpkultūriniai kontekstai. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 24-32.. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 9. 2015 - Valatka, Vytis. Etinė kultūrinė Antikos kinikų kartografija: prigimties ir civilizacijos žemėlapių prieštara. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 85, p. 22-31.. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 10. 2015 - Dadelo, Stanislavas; Veršinskas, Robertas; Piwowarski Juliusz; Dadelienė Rūta. The most commonly used arrest and self-defence actions arsenal by different officers of internal services. Archives of Budo. New York : INT Scientific Literature. ISSN 1643-8698. Vol. 11 (2015), p. 277-282.. [M.kr.:01B; 03S; 07S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 11. 2015 - Barevičiūtė, Jovilė; Kačerauskienė Aldona. 2014 m. aktualijos Lietuvos filosofinėje padangėje: du filosofai – du jiems skirti įvertinimai. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 249-253.. [M.kr.:01H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 12. 2015 - Stasiulis Nerijus. Kūrybos visuomenė Lietuvoje: kūrybos sampratos eskizas. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 16-23.. [M.kr.:01H; 05S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 13. 2015 - Stasiulis, Nerijus. Kūrybos visuomenė Lietuvoje: kūrybos klasės ir kūrybos miesto bruožai. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 84, p. 45-51.. [M.kr.:01H; 04S; 05S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 14. 2015 - Stasiulis, Nerijus. Kūrybos visuomenė Lietuvoje. Kūrybos visuomenės vizija ir gairės. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83, p. 6-12.. [M.kr.:01H; 05S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 15. 2014 - Kačerauskas, Tomas. Socialinės tikrovės egzistenciniai žemėlapiai : sudarytojo žodis =. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014), p. 135-136.. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 16. 2014 - Kačerauskas, Tomas. Kūrybos socialiniai aspektai. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 4 (2014), p. 282-289.. [M.kr.:05S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 17. 2014 - Kačerauskas, Tomas. Kūrybos ekonomikos sektoriai: kūrybinių industrijų sąrašų lyginamoji analizė. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 1 (2014), p. 35-43.. [M.kr.:04H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 18. 2014 - Kačerauskas, Tomas; Kaklauskas, Artūras. Kūrybinis miestas: mitai ir utopijos. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014), p. 190-199.. [M.kr.:04S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 19. 2014 - Kačerauskas, Tomas. Kūrybinė klasė: ekonominiai, sociologiniai, filosofiniai aspektai. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014), p. 155-163.. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 20. 2014 - Kačerauskas, Tomas. Akademinė kūryba ir kultūros regionai : sudarytojo žodis =. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 1 (2014), p. 1-2.. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 21. 2014 - Juzefovič, Agnieška; Sakalauskaitė Elena. Mediologija virtualios tikrovės akivaizdoje: nuo filosofijos ir sociologijos remikso iki augmentuotos tikrovės žemėlapiavimo. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, Nr. 3 (2014), p. 200-210.. [M.kr.:01H; 03H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 22. 2014 - Asakavičiūtė, Vaida. Masės žmogaus ir dvasios elito priešprieša Ortegos y Gasseto gyvenimo filosofijoje. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 79, p. 20-32.. [M.kr.:01H; 05S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 23. 2014 - Valatka, Vytis. Įrodymas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje. Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 80, p. 27-34.. [M.kr.:01H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 1. 2014 - Kačerauskas, Tomas. Būtis ir laikas. Technika. ISSN 9786094576195, 424 p.. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 25.00]
 1. T. Kačerauskas, A. Juzefovič dalyvavo „Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (COST)“ , projektas  „Rytų Europos sienų pertvarka: socialinių, moralinių ir materialinių tinklų studija keičiant Rytų Europos periferijas“. 2009-2012 .
 2. 2015 m. pateikta projekto paraiška „Kūrybinio miesto indeksai“ Lietuvos mokslo tarybos programai „Atviros partnerystės mokslo projektai“. Laukiama atsakymo dėl finansavimo.
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė