Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Kūrybinių industrijų fakultetas Mokslas ir inovacijos Inovacijų ir kūrybingumo sampratos ir modeliai kūrybinėse industrijose

Inovacijų ir kūrybingumo sampratos ir modeliai kūrybinėse industrijose

Kūrybinių industrijų plėtojimas yra  nauja ir aktuali tema tiek Lietuvos , tiek ir pasauliniu mastu. Nėra aiškūs  ir detaliai nagrinėti kūrybinių industrijų plėtros modeliai,  veiksniai, prielaidos. Visa tai yra šios mokslininkų grupės tyrimo objektas. Mokslininkų grupė analizuoja kūrybinių industrijų plėtojimo makro, mezo ir mikro veiksnius, kūrybos proceso efektyvumą, sistemų inovacijas, kūrybinių komandų rezultatyvumą. Kuriamos ir plėtojamos priemonės kūrybinių industrijų efektyvumui didinti.
prof. dr. Jūratė Černevičiūtė
Telefonas (8 5) 237 0694
Vadovė Prof. dr. Jūratė Černevičiūtė.
 
Grupę sudaro:
 • prof. dr. Rolandas Strazdas,
 • prof. dr. Virginija Chreptavičienė,
 • Žilvinas Jančoras,
 • Rusnė Kregždaitė,
 • Vytenis Mockus,
 • Tomas Jonušas,
 • Edita Šekštelienė,
 • Laura Zaleckaitė,
 • Regina Kubertavičienė.    
 1. 2015 - Strazdas, Rolandas; Černevičiūtė, Jūratė; Jančoras, Žilvinas; Kregždaitė, Rusnė; Morkevičius, Vaidas. Macro, meso and micro factors for creative industry development: continuous improvements and system innovations. VGTU. ISSN 9786094171093, 404 p.. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 27.00]
 2. 2015 - Černevičiūtė, Jūratė; Strazdas, Rolandas;  Jančoras, Žilvinas; Kregždaitė, Rusnė; Morkevičius, Vaidas. Kūrybinių industrijų plėtojimo veiksniai: kolektyvinio kūrybingumo ugdymas VGTU. ISSN 978609417113, 370 p. [M.kr.:03S; 08S]
 3. 2011 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Žemaitis Eigirdas. Žinių ekonomika. [D.] 2. Lietuvos inovacijų centras. ISSN 9786098058048, 271 p. :. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 19.00]
 1. 2015 - Grincevičienė Vilija; Valatka, Vytis; Grincevičius Jonas; Gincevičienė Švitrigailė. Ethical aspects of pharmacogenetics: a need for creativity. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 230-238.. [M.kr.:08B; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 2. 2014 - Strazdas, Rolandas; Černevičiūtė, Jūratė; Jančoras, Žilvinas. Dynamics of the understanding of innovation in the context of the development of traditional and creative industries. Transformations in business & economics. Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 13, no. 2A(32A) (2014), p. 377-396.. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.00]
 3. 2013 - Strazdas, Rolandas; Černevičiūtė, Jūratė; Morkevičius, Vaidas; Jančoras, Žilvinas; Kregždaitė, Rusnė. Collective creativity skills development in study process: insights about students teamwork. ICERI2013 Proceedings: 6th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain, 18-20 November, 2013. Spain : IATED, 2013. ISSN 2340-1095, p. 6391-6399.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.00}
 4. 2012 - Černevičiūtė, Jūratė; Strazdas Rolandas; Jančoras, Žilvinas. Development of Vilnius creative industries by promoting clustering. Transformations in business & economics. Vilnius University : Kaunas Faculty of Humanities. ISSN 1648-4460. Vol. 11, no. 2(26) (2012), p. 162-179.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.00]
 1. ES Struktūrinių fondų  projektas „Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikio kūrėjui tyrimas (KAVA)“. 2012-2015m.
 2. ES Struktūrinių fondų projektas „VGTU ir Edinburgo Neipiero universitetų Produktų dizaino, inovacijų ir kūrybinių industrijų centro ,,LINK MENŲ fabrikas“ sukūrimas“. 2012 – 2015.
 3. ES Struktūrinių fondų projektas "Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas." 2010 – 2014.
 4.  „Lietuvos kūrybinių industrijų sektoriaus konkurencingumo tyrimas“. Užsakovas LR kultūros ministerija, Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija. 2014 m.
 5. “Innovation and Business – policy development in Stockholm and the Baltic States”. Projekto partneris:County Administrative Board of Stockholm. 2012-2013 m.
 6. “Lietuvos mokslo ir studijų  sistemos prognostinis vertinimas (įžvalga)”. Užsakovas  Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras. 2011.
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė