Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Kūrybinių industrijų fakultetas Mokslas ir inovacijos Šiuolaikinė technikos ir mokslo filosofija ir sociologija

Šiuolaikinė technikos ir mokslo filosofija ir sociologija

Šiuolaikinė visuomenė ir civilizacija įvardijamos kaip technologinės. Tai savaime rodo technikos/technologijų svarbą šiuolaikinėje kultūroje. Vienokie ar kitokie techniniai sprendimai matomi pačiose įvairiausiose žmogaus veiklos sferose. Technologinis racionalumas yra giliai įsiskverbęs ir į mokslininko bei filosofo kaip teoretiko veiklą, to vienas atspindžių - įtakinga pragmatizmo srovė XX - XXI a. filosofijoje. Šiuolaikinė visuomenė ir civilizacija apibūdinama ir kaip mokslinė. Mokslinis mąstymas, mokslinis racionalumas, mokslinis tyrimas dabar yra pamatinės arba grindžiančios pačias įvairiausias žmogaus veiklas visuomenėje procedūros ir netgi įtakingos socialinės institucijos. Teminė mokslininkų grupė „Šiuolaikinė technikos ir mokslo filosofijos“ įvairiais aspektais analizuos technikos ir mokslo reikšmę šiuolaikinėje visuomenėje.
dr. Edvardas Rimkus
Telefonas (8 5) 274 4867
Vadovas doc. dr. Edvardas Rimkus
 
Grupę sudaro:
 • lekt. dr. Nerijus Stasiulis,
 • lekt. dr. Tautvydas Vėželis.
 1. 2015 - Rimkus, Edvardas. Kūrybingumo etiniai ir ekologiniai aspektai: filosofinė ir sociologinė perspektyvos. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 254-264.
 2. 2015 - Rimkus, Edvardas. Kultūriniai žemėlapiai : filosofinės ir sociologinės perspektyvos. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 1 (2015), p. 72-80.
 3. 2015 - Rimkus, Edvardas. I. Kanto patyrimo teorijos metafizinė komunikacija : M. Heideggeris. Santalka. Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 23, no. 1 (2015), p. 73-85.
 4. 2015 - Vėželis, Tautvydas; Kačerauskas, Tomas. Apriorinės čiabūties egzistencialumo struktūros Martino Heideggerio veikale "Būtis ir laikas". Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83, p. 78-85.
 5. 2014 – Vėželis, Tautvydas. Technikos esmės sampratos problema Heideggerio filosofijoje. Žmogus ir žodis, 2014, Nr. 16 (4), p. 24 – 40.
 6. 2013 - Rimkus, Edvardas. Individas, tauta ir visuomenė postmoderniame pasaulyje. Santalka. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 21, no. 1 (2013), p. 65-78.
 7. 2013 – Rimkus, Edvardas. Kantiškoji patyrimo samprata ir pažinimo ribų problema. Problemos, Nr. 83 (2013), p. 35-48.
 8. 2013 – Stasiulis, Nerijus. Parankiškumas kaip būties mąstymo anticipacija Heideggerio Būtyje ir laike.  Problemos, Nr. 83 (2013), p. 73-85.
 9. 2012 - Rimkus, Edvardas. Kantiškoji „daikto paties savaime“ problema Rae Langton interpretacijoje. Problemos, Nr. 81 (2012), p. 144–156.
 10. 2012 – Stasiulis, Nerijus. Heidegeriškoji οὐσία interpretacija kaip atsakas bergsoniškajai klasikinio mąstymo kritikai. Problemos, Nr.  81 (2012), p. 17-32.
 11. 2011 – Vėželis, Tautvydas. Gamtos ir technikos santykių problema Heideggerio dialoge su daoizmu. Komparatyvistinės studijos, IX tomas. Vilnius, LKTI (2011), p. 317 – 334.
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė