Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Kūrybinių industrijų fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Kūrybinių ir pramogų industrijų programoms – maksimalaus laikotarpio akreditacija

Kūrybinių ir pramogų industrijų programoms – maksimalaus laikotarpio akreditacija

2016-03-14
Kūrybinių ir pramogų industrijų programoms – maksimalaus laikotarpio akreditacija
Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) įvertino Kūrybinių industrijų (KI) ir Pramogų industrijų (PI) programas ir pratęsė akreditaciją 6-ių metų laikotarpiui.
 
Fakultetui pateikus Kūrybinių industrijų ir Pramogų industrijų studijų programų savianalizės suvestinę, SKVC ekspertų grupė suorganizavo vertinimo vizitą.  Jo metu tarptautinė ekspertų grupė vykdė susitikimus su KI ir PI programų savianalizės suvestinės rengėjais, fakulteto administracija, dėstytojais bei socialiniais partneriais. Susitikimų metu buvo gilinamasi į programų vykdymą ir kokybę, analizuojama jų įgyvendinimui skirta materialioji bazė, apžiūrimos auditorijos, biblioteka bei Kūrybinių industrijų laboratorija.
 
Į vertinimo procesą buvo įtraukti ir studijų programų studentai ir absolventai. Šie turėjo progą išreikšti savo nuomonę apie studijų kokybę bei kitus akademinio gyvenimo aspektus. Taip pat ekspertų grupė susipažino su studentų kursiniais, baigiamaisiais darbais, egzaminų medžiaga ir kitais dokumentais.
 
Vertinimo išvadose pažymima, kad studentų, kurie mokosi Kūrybinių industrijų ir Pramogų industrijų programose, nuomonė apie studijas ženkliai pagerėjo, kas įrodo studijų kokybės augimą. Atsižvelgus į ekspertų vertinimus, Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) KI ir PI studijų programoms suteikė 6-ių metų akreditaciją.  Šis rezultatas patvirtina, kad Vilniaus Gedimino Technikos universitetas rengia tarptautiniu mastu pripažįstamus kūrybinių industrijų specialistus ir įsitvirtina tarp komunikacijos laipsnį teikiančių universitetų.
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė