Sitemap www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Publications of researchers of faculty of creative industries, published in journals being referenced in Thomson Reuters „Web of Science“  databases
 • 2016 Vilkaitė-Vaitonė, Neringa [Vilkaite-Vaitone, Neringa]; Papšienė, Palmira [Papsiene, Palmira]. Influence of customer loyalty program on organizational performance: a case of airline industry / Neringa Vilkaite-Vaitone, Palmira Papsiene // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 27, no. 1 (2016), p. 109-116. Prieiga per internetą: http://www.inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/10267/7437
 • 2016 Valatka, Vytis. Creative visualizations of ethical principles of Ancient Greek Cynicism and their significance to modern society / Vytis Valatka // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 1 (2016), p. 61-69. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2016/1/7218
 • 2016 Juzefovič, Agnieška. Intercultural origin and philosophical background of Argentinian tango / Agnieška Juzefovič // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 1 (2016), p. 51-60, 2016; Nr. 87, p. 124-128. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2016/1/7217
 • 2016 Asakavičiūtė, Vaida. Egzistencinio tikėjimo slėpinys Kierkegaard'o filosofijoje / Vaida Asakavičiūtė // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 28-35; 2016, Nr. 87, p. 29-34. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L86/Logos_86_028_035_Asakaviciute.pdf; http://litlogos.eu/L87/Logos_87_029_034_Asakaviciute.pdf
 • 2016 Stasiulis, Nerijus. Keletas pastabų dėl veikalo „Gamtos filosofija“ ir jo skyriaus vertimo / Nerijus Stasiulis // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 96-100. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L86/Logos_86_096_100_Stasiulis.pdf
 • 2016 Juzefovič, Agnieška. Vizualiosios medijos ir tarpkultūrine komunikacija / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 143-152. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L86/Logos_86_143_152_Juzefovic.pdf; http://litlogos.eu/L87/Logos_87_124_128_Juzefovic.pdf
 • 2016 Kačerauskas, Tomas. Environmental discourses and the question of creative environment in a city / Tomas Kačerauskas // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 24, no. 2 (2016), p. 108-115. Prieiga per internetą: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/16486897.2016.1141097
 • 2016 Stasiulis, Nerijus. On the unity of theory and practice in Heidegger’s thought / Nerijus Stasiulis // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 3 (2016), p. 249-256. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2016/3/249%E2%80%93256.pdf
 • 2016 Strazdas, Rolandas; Černevičiūtė, Jūratė [Cerneviciute, Jurate]. Continuous improvement model for creative industries enterprises development / Rolandas Strazdas, Jurate Cerneviciute // Transformations in business & economics / Vilnius University; Brno University of Technology; University of Latvia. Vilnius: VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 15, no. 2(37) (2016), p. 46-61. Prieiga per internetą: http://www.transformations.khf.vu.lt/38/article/cont
 • 2016 Kačerauskas, Tomas. Discourses of ecology and the sketches of creative ecology in the context of sustainable development / Tomas Kačerauskas // Problemy ekorozwoju=Problems of sustainable development. Lublin: Politechnika Lubelska, Wydzial inzynierii srodowska. ISSN 1895-6912. Vol. 11, no. 1 (2016), p. 31-39. Prieiga per internetą: http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/no21/f.pdf
 • 2016 Dadelo, Stanislav; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kačerauskas, Tomas; Dadelienė, Rūta. Is the evaluation of the students’ values possible? An integrated approach to determining the weights of students’ personal goals using multiple-criteria methods / Stanislav Dadelo, Zenonas Turskis, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Tomas Kačerauskas, Rūta Dadelienė // Eurasia journal of mathematics, science and technology education. Ankara: Gazi University. ISSN 1305-8215. Vol. 12, iss. 11 (2016), p. 2771-2781. Prieiga per internetą: http://iserjournals.com/journals/eurasia/articles/10.12973/eurasia.2016.02303a
 • 2016 Kosareva, Natalja; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Krylovas, Aleksandras; Dadelo, Stanislav. Personnel ranking and selection problem solution by application of KEMIRA method / Natalja Kosareva, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Aleksandras Krylovas, Stanislav Dadelo // International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC). Agora: Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 11, iss. 1 (2016), p. 51-66. Prieiga per internetą: http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/article/view/2159
 • 2015 Kačerauskas, Tomas. Creative society: concepts and problems / Tomas Kačerauskas // Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology / Alexandru Ioan Cuza University, Romania Frankfurt am Main: Peter Lang Gmbh. ISSN 1584-1057. Vol. 12, iss. 2 (2015), p. 27-44. Prieiga per internetą: https://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/purchase?openform&fp=cultura&id=cultura_2015_0012_0002_0027_0044  
 • 2015 Valatka, Vytis. Etinė kultūrinė Antikos kinikų kartografija: prigimties ir civilizacijos žemėlapių prieštara / Vytis Valatka // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 85, p. 22-31. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L85/Logos_85_022_031_Valatka.pdf
 • 2015 Vėželis, Tautvydas; Kačerauskas, Tomas. Būties ir laiko prasmės analizė M. Heideggerio fundamentaliojoje ontologijoje / Tautvydas Vėželis // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 85, p. 62-67; 2016, Nr. 86, p. 75-84. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L85/Logos_85_062_067_Vezelis.pdf; http://www.litlogos.eu/L86/Logos_86_075_084_Vezelis.pdf
 • 2015 Juzefovič, Agnieška. Afro-argentiniečių kultūros įtaka Buenos-Airių kultūros raidai ir tango ištakų susiformavimui / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 84, p. 122-131. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L84/Logos_84_122_131_Juzefovic.pdf    
 • 2015 Monginaitė, Laima. Šviesos-spalvų pajautos matmenys / Laima Monginaitė // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 184-192. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2015/3/7153  
 • 2015 Barevičiūtė, Jovilė Kotryna; Kačerauskienė, Aldona. 2014 m. aktualijos Lietuvos filosofinėje padangėje: du filosofai – du jiems skirti įvertinimai / Jovilė Barevičiūtė, Aldona Kačerauskienė // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 249-253. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2015/3/7160  
 • 2015 Kačerauskas, Tomas. Tuning proceso filosofiniai klausimai nagrinėjant Kūrybinių industrijų fakulteto atvejį / Tomas Kačerauskas // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 84, p. 132-140. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L84/Logos_84_132_140_Kacerauskas.pdf
 • 2015 Kačerauskas, Tomas. Technologies in creative economy and creative society / Tomas Kačerauskas // Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 21, no. 6 (2015), p. 855-868. Prieiga per internetą: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/20294913.2015.1036325  
 • 2015 Stasiulis, Nerijus. Kūrybos visuomenė Lietuvoje: kūrybos klasės ir kūrybos miesto bruožai / Nerijus Stasiulis // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 84, p. 45-51. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L84/Logos_84_045_051_Stasiulis.pdf
 • 2015 Pruskus, Valdas. Kūrybingumo panaudojimo gerinant aplinkos kokybę etiniai ir socialiniai kultūriniai aspektai / Valdas Pruskus // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 201-209. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2015/3/7155
 • 2015 Vėželis, Tautvydas; Kačerauskas, Tomas (aut., interviu). Apriorinės čiabūties egzistencialumo struktūros Martino Heideggerio veikale "Būtis ir laikas" : Tautvydo Vėželio pokalbis su knygos "Būtis ir laikas" vertėju į lietuvių kalbą Tomu Kačerausku // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83, p. 78-85. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L83/Logos_83_078_085_Vezelis.pdf  
 • 2015 Dadelo, Stanislav; Veršinskas, Robertas; Piwowarski, Juliusz; Dadelienė, Rūta. The most commonly used arrest and self-defence actions arsenal by different officers of internal services / Stanislav Dadelo, Robertas Veršinskas, Juliusz Piwowarski, Rūta Dadelienė // Archives of Budo. New York: INT Scientific Literature. ISSN 1643-8698. Vol. 11 (2015), p. 277-282. Prieiga per internetą: http://www.archbudo.com/abstracted.php?level=5&ICID=1179909
 • 2015 Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė. Technology education in Lithuania - a tool for creating a sustainable future / Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė // Rural Enviroment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 8th international scientific conference, 15 th-16 th May, 2015, LLU, Jelgava, Latvia. No. 8: Dedicated to the 15 th Anniversary of Institute of Education and Home Economics Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2015. ISSN 2255-8071, ISBN 9789984481791. p. 269-276. Prieiga per internetą: http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2015/Latvia-Univ-Agricult-REEP-2015proceedings.pdf
 • 2015 Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė; Vainorytė, Brigita. The concurrent and consecutive models of initial teacher training : problematics and tendencies / Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Brigita Vainorytė // Rural Enviroment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 8th international scientific conference, 15 th-16 th May, 2015, LLU, Jelgava, Latvia. No. 8: Dedicated to the 15 th Anniversary of Institute of Education and Home Economics Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2015. ISSN 2255-8071, ISBN 9789984481791. p. 347-354. Prieiga per internetą: http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2015/Latvia-Univ-Agricult-REEP-2015proceedings.pdf
 • 2015 Kačerauskas, Tomas; Tamošauskas, Povilas. Sport as factor of creativity. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 1 (2015), p. 64-71. Prieiga per internetą: http://lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2015/1/64%E2%80%9371.pdf
 • 2015 Grincevičienė, Vilija; Valatka, Vytis; Grincevičius, Jonas; Grincevičienė, Švitrigailė. Ethical aspects of pharmacogenetics: a need for creativity / Vilija Grincevičienė, Vytis Valatka, Jonas Grincevičius, Švitrigailė Grincevičienė // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 230-238. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2015/3/230%E2%80%93238.pdf
 • 2015 Kačerauskas, Tomas. Universiteto idėja ir kūrybinė komunikacija / Tomas Kačerauskas // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 6-15. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L82/Logos_82_006_015_Kacerauskas.pdf
 • 2015 Stasiulis, Nerijus. Kūrybos visuomenė Lietuvoje. Kūrybos visuomenės vizija ir gairės / Nerijus Stasiulis // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83, p. 6-12. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L83/Logos_83_006_012_Stasiulis.pdf
 • 2015 Pruskus, Valdas. Neformalioji komunikacija : gando sandaros struktūrinių elementų ypatumai ir sąveika / Valdas Pruskus // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 171-180. Prieiga per internetą:  http://litlogos.eu/L82/Logos_82_171_180_Pruskus.pdf
 • 2015 Rimkus, Edvardas. Kūrybingumo etiniai ir ekologiniai aspektai: filosofinė ir sociologinė perspektyvos / Edvardas Rimkus // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 254-264. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2015/3/254%E2%80%93264.pdf
 • 2015 Stasiulis, Nerijus. Kūrybos visuomenė Lietuvoje: kūrybos sampratos eskizas / Nerijus Stasiulis // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 16-23. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L82/Logos_82_016_023_Stasiulis.pdf
 • 2015 Nugaras, Justas; Ginevičius, Romualdas. The strategic assessment of networking of a higher education institution. Economic research. Pula : Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 28, iss.1 (2015), p. 31-44. Prieiga per internetą: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1331677X.2014.995963
 • 2015 Kačerauskas, Tomas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Creative ecology in academic environment / Tomas Kačerauskas, Edmundas Kazimieras Zavadskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 239-248. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2015/3/7159
 • 2015 Juzefovič, Agnieška. Tango ir milongų motyvai Jorge Luiso Borgeso kūryboje / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 154-162. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L82/Logos_82_154_162_Juzefovic.pdf
 • 2015 Valatka, Vytis. Vidurinysis terminas scholastinėje mokslo teorijoje: savarankiška medija? / Vytis Valatka // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83, p. 56-63. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L83/Logos_83_056_063_Valatka.pdf
 • 2015 Baltrėnas, Pranas; Baltrėnaitė, Edita; Kačerauskas, Tomas. Social environment of creativity. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, nr. 1 (2015), p. 46-54. Prieiga per internetą: http://lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2015/1/46–54.pdf
 • 2015 Pruskus, Valdas. Individo laikysenos valstybės puoselėjamų vertybių ir tikslų atžvilgiu etiniai aspektai. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 1 (2015), p. 28-36. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2015/1/7099 
 • 2015 Rimkus, Edvardas. Kultūriniai žemėlapiai : filosofinės ir sociologinės perspektyvos. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, nr. 1 (2015), p. 72-80. Prieiga per internetą: http://lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2015/1/72%E2%80%9380.pdf
 • 2015 Asakavičiūtė, Vaida. Laisvės ir pasirinkimo sampyna Søreno Kierkegaardo egzistencinės krizės filosofijoje / Vaida Asakavičiūtė // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 68-78. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L82/Logos_82_068_078_Asakaviciute.pdf
 • 2014 Kačerauskas, Tomas. Socialinės tikrovės egzistenciniai žemėlapiai : sudarytojo žodis =. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014), p. 135-136. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/3/135-136.pdf
 • 2014 Valatka, Vytis. Kūrybinių komunikacijų ir medijų kultūros sąveikos : vizualumo tarpkultūriniai kontekstai / Vytis Valatka // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 24-32. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L82/Logos_82_024_032_Valatka.pdf
 • 2014 Kačerauskas, Tomas. Kūrybos socialiniai aspektai. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 4 (2014), p. 282-289. http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/4/282–289.pdf
 • 2014 Valatka, Vytis. Įrodymas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje / Vytis Valatka // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 80, p. 27-34. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L80/Logos_80_027_034_Valatka.pdf  
 • 2014 Juzefovič, Agnieška. Regimumo ir vizualinės komunikacijos metamorfozės: nuo fenomenologijos iki postmodernizmo / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 78, p. 19-29. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L78/Logos_78_019_029_Juzefovic.pdf
 • 2014 Strazdas, Rolandas; Černevičiūtė, Jūratė; Jančoras, Žilvinas. Dynamics of the understanding of innovation in the context of the development of traditional and creative industries. Transformations in business & economics. Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 13, no. 2A(32A) (2014), p. 377-396. Prieiga per internetą: http://www.researchgate.net/profile/Zilvinas_Jancoras
 • 2014 Kačerauskas, Tomas. Kūrybos visuomenės terminai ir sampratos / Tomas Kačerauskas // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 78, p. 6-18. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L78/Logos_78_006_018_Kacerauskas.pdf
 • 2014 Asakavičiūtė, Vaida. Masės žmogaus ir dvasios elito priešprieša Ortegos y Gasseto gyvenimo filosofijoje / Vaida Asakavičiūtė // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 79, p. 20-32. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L79/Logos_79_020_032_Asakaviciute.pdf
 • 2014 Kačerauskas, Tomas. Kūrybos visuomenė: tyrimo metodai ir problemos / Tomas Kačerauskas // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 80, p. 6-15. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L80/Logos_80_006_015_Kacerauskas.pdf 
 • 2014 Grincevičienė, Vilija. Mokyklos ir šeimos sąveikos ypatumai S. Šalkauskio filosofijoje ir ugdymo tikrovėje. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014), p. 174-180. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/3/174-180.pdf
 • 2014 Juzefovič, Agnieška; Sakalauskaitė Elena. Mediologija virtualios tikrovės akivaizdoje: nuo filosofijos ir sociologijos remikso iki augmentuotos tikrovės žemėlapiavimo. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, Nr. 3 (2014), p. 200-210. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/3/200-210.pdf
 • 2014 Kačerauskas, Tomas. Kultūrinės industrijos kritika ir kūrybinių industrijų problemos / Tomas Kačerauskas // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81, p. 80-90. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L81/Logos_81_080_090_Kacerauskas.pdf
 • 2014 Valatka, Vytis. Apibrėžimas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje / Vytis Valatka // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81, p. 62-69. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L81/Logos_81_062_069_Valatka.pdf
 • 2014 Juzefovič, Agnieška. Dvasinių ir betikslių kelionių žemėlapiai / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 79, p. 42-50. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L79/Logos_79_042_050_Juzefovic.pdf
 • 2014 Pruskus, Valdas. Rinkos etinės ribos pilietinės visuomenės tapsmo, profesijos autonomiškumo ir asmeninių santykių kontekste / Valdas Pruskus // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 79, p. 173-177. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L79/Logos_79_173_177_Pruskus.pdf
 • 2014 Kačerauskas, Tomas; Kaklauskas, Artūras. Kūrybinis miestas: mitai ir utopijos / Tomas Kačerauskas, Artūras Kaklauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014), p. 190-199. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/3/190-199.pdf
 • 2014 Pruskus, Valdas. Neformalioji komunikacija. Gando kaip kultūros reiškinio tyrinėjimo teorinių prieigų perspektyvos / Valdas Pruskus // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014), p. 211-219. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/3/211-219.pdf
 • 2014 Kačerauskas, Tomas. Kūrybinė klasė: ekonominiai, sociologiniai, filosofiniai aspektai / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014), p. 155-163. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/3/155-163.pdf
 • 2014 Pruskus, Valdas. Visuomenės ir valstybės valdymo modelio paieškos XX a. pradžios lietuvių katalikų intelektualų darbuose / Valdas Pruskus // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 1 (2014), p. 52-61. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/1/52-61.pdf.
 • 2014 Dadelo, Stanislav [Дадело, С.]; Dadelienė, Rūta [Даделиене, Р.]. Взаимосвязь показателей здоровья студентов с выбором дисциплин физической культуры / С. Дадело, Р. Даделиене // Cоциологические исследования Москва : Международная книга. ISSN 0132-1625. 2014, № 11, p. 108-113. Prieiga per internetą: http://www.isras.ru/socis_2014_11.html
 • 2014 Kačerauskas, Tomas. Kūrybos ekonomikos sektoriai: kūrybinių industrijų sąrašų lyginamoji analizė / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 1 (2014), p. 35-43. Prieiga per internetą:http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/1/35-43.pdf.
 • 2014 Pruskus, Valdas. Vizualizacijos samprata ir funkcijos pramogų kontekste / Valdas Pruskus // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81, p. 155-162. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L81/Logos_81_155_162_Pruskus.pdf
 • 2014 Krylovas, Aleksandras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kosareva, Natalja; Dadelo, Stanislavas. New KEMIRA method for determining criteria priority and weights in solving MCDM problem / Aleksandras Krylovas, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Natalja Kosareva, Stanislav Dadelo // International journal of information technology & decision making. Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 13, no. 6 (2014), p. 1119-1134. Prieiga per internetą: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219622014500825
 • 2014 Kačerauskas, Tomas. Akademinė kūryba ir kultūros regionai : sudarytojo žodis = Academic creation and cultural regions : editorial / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 1 (2014), p. 1-2. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/1/Tituliniai.pdf.
 • 2014 Dadelo, Stanislav; Krylovas, Aleksandras; Kosareva, Natalja; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dadelienė, Rūta. Algorithm of maximizing the set of common solutions for several MCDM problems and it’s application for security personnel scheduling / S. Dadelo, A. Krylovas, N. Kosareva, E.K. Zavadskas, R. Dadeliene // International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC). Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 9, iss.2 (2014), p. 151-159. Prieiga per internetą:http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/article/view/1015/250.
 • 2014 Barevičiūtė, Jovilė Kotryna. Pagrindiniai kūrybiškumo ir kūrybingumo aspektai šiuolaikiniuose humanitariniuose bei socialiniuose moksluose / Jovilė Barevičiūtė // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 1 (2014), p. 19-28. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/1/19-28.pdf.
 • 2014 Juzefovič, Agnieška. Daoizmas kaip klajonių ir kasdienybės filosofija / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81, p. 70-79. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L81/Logos_81_070_079_Juzefovic.pdf
 • 2014 Dadelo, Stanislav; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dadelienė, Rūta [Dadeliene, Ruta]. Multi-criteria assessment and ranking system of sport team formation based on objective-measured values of criteria set / Stanislav Dadelo, Zenonas Turskis, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Ruta Dadeliene // Expert systems with applications. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 41, iss. 14 (2014), p. 6106–6113. Prieiga per internetą: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414001730
 • 2013 Pruskus, Valdas. Vertybės ir kultūrinis indentitetas komunikacijos kontekste / Valdas Pruskus // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2013, Nr. 77 (pradžia Nr. 76), p. 159-166. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L77/Logos_77_159_166_Pruskus.pdf.
 • 2013 Pruskus, Valdas. Kultūros samprata ir inkultūrizacijos procesas tarpkultūrinės komunikacijos kontekste / Valdas Pruskus // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 3 (2013), p. 121-130. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/3/121-130.pdf.
 • 2013 Naubetchanovienė, Simona. Filosofija ir sociologija tarpdalykinių tyrimų kontekste / Simona Naubetchanovienė // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 3 (2013), p. 154–159. Prieiga per internetą:http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/3/154-159.pdf.
 • 2013 Kačerauskas, Tomas. University as the environment of academic creation / Tomas Kačerauskas // Synthesis Philosophica. Zagreb : Croatian PhilosophicaL Society. ISSN 0352-7875. Vol. 28, iss. 1-2 (2013), p. 119-129.
 • 2013 Kačerauskas, Tomas. Medija, religija ir filosofiniai klausimai / Tomas Kačerauskas // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2013, Nr. 74, p. 86-94. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L74/Logos_74_086_094_Kacerauskas.pdf.
 • 2013 Kačerauskas, Tomas. Kūrybos ir kultūros industrijos: filosofiniai, sociologiniai ir komunikaciniai aspektai / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 3 (2013), p. 112-120. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/3/112-120.pdf.
 • 2013 Kačerauskas, Tomas. Filosofinės idėjos tarpdalykinių tyrimų kontekste : sudarytojo žodis = Philosophical ideas in the context of interdisciplinary research : editorial / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 3 (2013), p. 101-102. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/3/101-102.pdf.
 • 2013 Kačerauskas, Tomas. Akademinės teritorijos Lietuvoje : pratarmė = Academical territories in Lithuania : editorial / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 1 (2013), p. 1. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/1/1.pdf.
 • 2013 Kačerauskas, Tomas. Akademinės teritorijos ir jų ribos / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 1 (2013), p. 2-10. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/1/2-10.pdf.
 • 2013 Kačerauskas, Tomas; Keciorytė, Vitalija. Antikos mintis postmodernioje Lietuvoje / Tomas Kačerauskas, Vitalija Keciorytė // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 1 (2013), p. 43-51. Prieiga per internetą:http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/1/43-51.pdf.
 • 2013 Juzefovič, Agnieška. Vaizdo vaidmuo siejant komunikacines strategijas filosofijoje ir sociologijoje / Agnieška Juzefovič // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 3 (2013), p. 131–139. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2013/3/6900.
 • 2013 Juzefovič, Agnieška. Tuštuma kaip netiesioginė komunikacija daoizmo ir budizmo mąstymo tradicijose / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2013, Nr. 76, p. 37-46. Prieiga per internetą:http://litlogos.eu/L76/Logos_76_037_046_Juzefovic.pdf.
 • 2013 Asakavičiūtė, Vaida. Georgo Simmelio „gyvenimo metafizika“ neklasikinės ir gyvenimo filosofijos idėjų aplinkoje / Vaida Asakavičiūtė // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2013, Nr. 77, p. 6-17. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L77/Logos_77_006_017_Asakaviсiute.pdf 
 • 2013 Stančius, Antanas. Vyriškas tapatumas medijų mene / Antanas Stančius // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2013, Nr. 75, p. 199-213. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L75/Logos_75_199_213_Stancius.pdf  
 • 2013 Dadelo, Stanislav; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dadelienė, Rūta. Integrated multi-criteria decision making model based on wisdom-of-crowds principle for selection of the group of elite security guards / Stanislav Dadelo, Zenonas Turskis, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Ruta Dadeliene // Archives of Budo. New York : INT Scientific Literature. ISSN 1643-8698. Vol. 9, iss. 2 (2013), p. 135-147. Prieiga per internetą: http://www.archbudo.com/abstracted.php?level=5&ICID=1057752.
 • 2012 Pruskus, Valdas. Simono Šultės socialinė samprata: socialinio teisingumo įgyvendinimo įžvalgos / Valdas Pruskus // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 1 (2012), p. 60-69. Prieiga per internetą:http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2012/1/6669.
 • 2012 Pruskus, Valdas. Politikų dalyvavimo pramogų renginiuose fenomenas / Valdas Pruskus // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 70, p. 170-179. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L70/Logos_70_170_179_Pruskus.pdf.
 • 2012 Lakačauskaitė, Simona. Lietuvos filosofija ir sociologija: problemos, įžvalgos, perspektyvos / Simona Lakačauskaitė // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 1 (2012), p. 77-83. Prieiga per internetą:http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/1/77-83.pdf
 • 2012 Kilikevičius, Artūras [Kilikevičius, A]; Malaiškaitė, Donata [Malaiškaitė, D.]; Tamošauskas, Povilas [Tamošauskas, P.];Morkūnienė, Valda [Morkūnienė, V.]; Višinskienė, Daiva [Višinskienė, D.]; Kuktaitė, Raminta. Application of accelerometry in the research of human body balance / A. Kilikevičius, D. Malaiškaitė, P. Tamošauskas ... [et al] // Journal of vibroengineering. Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 14, iss.4 (2012), p. 1892-1897. Prieiga per internetą: http://jve.lt/Vibro/JVE-2012-14-4/JVE-2012-14-4-914-Kilikevicius.pdf
 • 2012 Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Rutė, Jevgenija [Rutė, Jevgenija]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Daniūnas, Alfonsas [Daniunas, Alfonsas]; Pruskus, Valdas; Bivainis, Juozas; Gudauskas, Renaldas; Plakys, Vytautas. Passive house model for quantitative and qualitative analyses and its intelligent system / Arturas Kaklauskas, Jevgenija Rute, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Alfonsas Daniunas, Valdas Pruskus, Juozas Bivainis, Renaldas Gudauskas, Vytautas Plakys // Energy and buildings. Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2012, Vol. 50, p. 7-18. Prieiga per internetą:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778812001569.
 • 2012 Kačerauskas, Tomas. Viešo gyvenimo formos : Lietuvos kontekstai : sudarytojo žodis = The forms of public life : the contexts of Lithuania : editorial / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 3 (2012), p. 173-174. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/3/173-174.pdf.
 • 2012 Kačerauskas, Tomas. Lietuvos filosofijos problemos ir įžvalgos : sudarytojo žodis = The problems and insights of Lithuanian philosophy : editorial / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 1 (2012), p. 1-2. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/1/1-2.pdf.
 • 2012 Kačerauskas, Tomas. Intelektualaus gyvenimo filosofija ir sociologija: Lietuvos kontekstas / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 3 (2012), p. 187–195. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/3/187-195.pdf
 • 2012 Kačerauskas, Tomas. Filosofijos tekstai lituanistiniu aspektu / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr.1 (2012), p. 51–59. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/1/51-59.pdf.
 • 2012 Kačerauskas, Tomas. Creative economy and technologies: social, legal and communicative issues / Tomas Kačerauskas // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 13, no. 1 (2012), p. 71-80. Prieiga per internetą: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/16111699.2011.620151.
 • 2012 Juzefovič, Agnieška. Tuštumos samprata konfucianizmo mąstymo tradicijoje / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 73, p. 57-63. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L73/Logos_73_057_063_Juzefovic.pdf.
 • 2012 Juzefovič, Agnieška. Tradicinės hermeneutikos, Algio Mickūno tryliktoji hermeneutika, o kas toliau? / Agnieška Juzefovič // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 3 (2012), p. 196–204. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/3/196-204.pdf.
 • 2012 Juzefovič, Agnieška. Tarpkultūrinė komunikacija: Rytų Azijos dailės poveikis ir fenomenologinių idėjų sklaida postimpresionizmo estetikoje / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 71, p. 170-184. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L71/Logos_71_170_184_Juzefovic.pdf.
 • 2012 Juzefovič, Agnieška. Lietuvos estetikos savitumai: fenomenologinė ir postmodernistinė prieigos / Agnieška Juzefovič // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 1 (2012), p. 42-50. Prieiga per internetą:http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/1/42-50.pdf.
 • 2012 Vasiliauskaitė, Nida. Racionalumo ir teisingumo sąjungos problema Johno Rawlso „Politiniame liberalizme” / Nida Vasiliauskaitė // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. T.82 (2012), p. 126-138. Prieiga per internetą: http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/download/731/362  
 • 2012 Vasiliauskaitė, Nida. Vizuali „Lietuvos vardo tūkstantmečio“ ideologija: atvejo analizė / Nida Vasiliauskaitė // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 3 (2012), p. 175-186. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/3/175-186.pdf.
 • 2012 Dadelo, Stanislav; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dadelienė, Rūta. Multiple criteria assessment of elite security personal on the basis of aras and expert methods / Stanislav Dadelo, Zenonas Turskis, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Ruta Dadeliene // Journal of economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR). Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 46, iss.4 (2012), p. 65-87. Prieiga per internetą: http://www.ecocyb.ase.ro/Articles20124.htm.
 • 2012 Černevičiūtė, Jūratė; Strazdas, Rolandas; Jančoras, Žilvinas. Development of Vilnius creative industries by promoting clustering / Jurate Cerneviciute, Rolandas Strazdas, Zilvinas Jancoras // Transformations in business & economics. Vilnius University : Kaunas Faculty of Humanities. ISSN 1648-4460. Vol. 11, no. 2(26) (2012), p. 162-179. Prieiga per internetą:http://www.transformations.khf.vu.lt/26/article/deve.
 
SIGNIFICANT TRANSLATIONS
 • Barevičiūtė, Jovilė Kotryna (vert.). Kūrybinės klasės iškilimas : vadovėlis [translated from: The Rise of the Creative Class; revisited Richard Florida] / Richard Florida; translation to Lithuanian by Jovilė Barevičiūtė. 10-oji jubiliejinė laida. Atnaujinta. Vilnius : Technika, 2015. 488 p. ISBN 9786094576881. Prieiga per internetą: http://leidykla.vgtu.lt/components/com_booklibrary/ebooks/1511_Florida_turinys.pdf
 • Stasiulis, Nerijus (vert.). Georgas Wilhelmas Friedrichas Hegelis. Filosofinių mokslų enciklopedija. Antroji dalis. Gamtos filosofija : [translated from: G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophichen Wissenschaften im Grundrisse, 1830, Zweiter Teil, Die Naturphilosophie, Mit den mündlichen Zusätzen, Suhrkamp, 1986 [1978], p. 9–23] / translation to Lithuanianby dr. Nerijus Stasiulis // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 85-95. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L86/Logos_86_085_095_Hegelis.pdf>
 
ISBN 9786094171130
Kūrybinių industrijų plėtojimo kompleksiniai veiksniai: kolektyvinio kūrybingumo ugdymas. [Complex factors of development of creative industries: cultivation of collective creativity]. (2015)
 
Černevičiūtė, Jūratė; Strazdas, Rolandas; Jančoras, Žilvinas; Kregždaitė, Rusnė; Morkevičius, Vaidas.
 
This monograph is a fundamental study of creative industries including theoretical and practical researches of sector of creative industries in Lithuania and abroad as well as delivering insights into cultivation of collective creativity. Creative industries distinguish themselves in manifold expressions of creativity; they lead in creating innovative models of business as well as new strategies of consumers' involvement. Creative industries are based on the new ways of cultural production and onnovative forms of interactions among individuals. The monograph analyses the fundamental complex mega, macro, meso and micro factors making impact on effectiveness of creator/creators' teams. The authors of the monograph present an original complex model of actions - "4 Rings", which clearly exposes the links among the groups of above-mentioned factors. The research team believes that emphasis on the most significant factors of creativity will contribute to more effective and performative management of creative processes as well as creators' teams.

https://www.researchgate.net/publication/281619776_KURYBINIU_INDUSTRIJU
_PLETOJIMO_KOMPLEKSINIAI_VEIKSNIAI_KOLEKTYVINIO_KURYBINGUMO_UGDYMAS
ISBN 9786094171093
Macro, meso and micro factors for creative industry development: continuous improvements and system innovations (2015)
 
Strazdas, Rolandas; Černevičiūtė, Jūratė; Jančoras, Žilvinas; Kregždaitė, Rusnė; Morkevičius, Vaidas. 
 
This monograph examines the multiple factors, specifically macro, meso and micro factors, impacting the effectiveness of the creator/creators teams’ performance. In most cases, the scientists examining the impact of these factors on creative industries, enterprises of creative industries, the creator, and the creation teams, focus their research within the field of their investigations and examine the factors in isolation. This monograph aims to examine the effectiveness of the creative teams’ performance in a complex analysis, that is, to determine not only the traditional micro factors, but also to assess the impact of mega, macro and meso factors. Although it is a complex and demanding task, the research team believes that a complex analysis expands the understanding of the factors of the creative team’s performance effectiveness and contributes to the higher effectiveness of the creation as well as an overall development of the creative industries.

http://www.researchgate.net/publication/281098344_MACRO_MESO_AND_MICRO_FACTORS_
FOR_CREATIVE_INDUSTRY_DEVELOPMENT_CONTINUOUS_IMPROVEMENTS_AND_
 
ISBN 9786094574795
Tuštumos fenomenas. Tuštumos sklaida daoizme, fenomenologinėje filosofijoje, kinų ir Vakarų estetikoje bei dailėje (Phenomenon of Emptiness. Spread of Emptiness In Daoism, Phenomenological Philosophy, Chinese and Western Aesthetics and Art). (2014)
 
Juzefovič, Agnieška
 
This book offers a discussion on inspiring and insufficiently analyzed relationships between early classic Daoism, Western phenomenological philosophy, aesthetic Chinese ink landscape painting and Western modern painting. The monograph is based on different methodological approaches. Actually, the method of phenomenological description was considered as the most useful for effort to understand and uncover the phenomenon of emptiness as direct experience. A phenomenological approach is based on reduction and helps with avoiding stereotypes; therefore it is particularly suitable for analyzing different cultural traditions. Phenomenology, in this research, is treated not as a doctrine but as a way of accessing things without preconceived attitudes.
 
ISBN 9786094577628
Kūrybos visuomenė: monografija. (Creative Society) (2014)  
 
Kačerauskas, Tomas
 
The topic of a creative society relies upon the triangle of creativity, culture and society, while it also appeals to research issues by analyzing the problems of cultural and creative industries and by comparing the different regions of creative industries. The core of the creative society is the creative class. The biggest difficulty is how to define it. Define it too narrowly, and its influence on the development of creative society falls under doubt. Yet defining it too broadly threatens to white-wash its identity. The author of the monograph searches his own definition of this significant phenomenon. The monograph also analyses the topics of creative capital, creative ecology, creative ethics, creative maps, the relations between politics and creativity, the sociability of creativity etc. 
 
ISBN 9786094576379
Politika ir pramogos komunikacijos kontekste (Politics and Entertainment in the Context of Communication) (2014)
 
Pruskus, Valdas
 
Politics as a way of human activity satisfies the need to provide coordination of interests among the various social groups. In the development of democracy, more and more politicians come to the political scene. In order to survive in the political services market it is necessary not only to be able to use the traditional instruments of political marketing skill fully, but also to search for the new ones. One of the instruments is participation of politicians in recreational (entertaining) activities. The aim of the monograph is to analyze the interaction of politics and entertainment in the context of communication, to disclose the reasons, motives and ways of participation of politicians in recreational activities, and possibilities of image visualization using modern technologies.
 
ISBN 9788393239252
NARODOWE CZY WSPOLNOTOWE? (National or common?) (2013)  
Gizicka, Dorota; Kačerauskas, Tomas; Gierycz, Michal; Węgrzyn-Odziob, Liliana; Molendowska, Magdalena; Adamczyk, Monika; Štefaňak, Ondrej. 
This collective monograph deals with problems related to the search of common European values. The authors of the monograph raise both theoretical and practical questions that require integral and immediate answers. The main issue that can be envisaged in all the sections of monograph is connected with multilayered relations between national and societal levels. Is it realistic to project or at least to reflect on the universal and, very often, new idea that could unify the Member States of EU? And is it necessary, being faithful to the principle “unity in diversity”, to abandon liberty to develop and support national values?
 
ISBN 9786094573194
Smurto fenomenas mokykloje. Komunikacija, sklaida, prevencija. (Phenomen of violence in the school. Spread, expresion and communication (Prevention)) (2012)
 
Pruskus, Valdas
 
The aim of the monograph is to analyze the reasons, the frequency and the forms of pupils’ aggressive behavior against teachers and school friends in different kinds of urban and rural schools (primary, basic, secondary (gymnasium) and profiled teaching schools (art and technologies) and to disclose the attitude of teachers, pupils and their parents towards aggression in schools and the efficiency of the applied preventive measures. 
The monograph consists of 5 chapters, conclusions, literature, summary in English, subject index and index of names. There are also appendixes which present the sociodemographic information about the respondents of the research.
 
ISSN 2029-6320
eISSN 2029-6339
Coactivity: Philosophy, Communication
is a peer-reviewed scientific journal devoted to cross – disciplinary researches on philosophy and communication. The journal is issued 2 times per year, in Lithuanian and English.
 
The articles of the journal mainly focuses on philosophy of communication; communication theory; communication discourses; media and/or visual studies; multi- and inter-disciplinary communication; philosophical problems in audio (visual) studies; ethical and aesthetical aspects of media arts; social and political communication; media ecology; communication and creativity; communication issues in cultural, creative and entertainment industries; urban communication etc. The journal aims to not only develop existing research disciplines such as philosophy and communication but also pioneer the new ones that lie in the multidisciplinary area between the domains of philosophy and communication.
 
The papers published in the journal are abstracted/indexed by C.E.E.O.L (Central and Eastern European Online Library); EBSCOhost: Academic Search Complete, Current Abstracts, SocINDEX with Full Text, TOC Premier; ERIH PLUS; Gale®: Academic OneFile, InfoTrac Custom; IndexCopernicus; MLA International Bibliography; The Philosopher’s Index; ProQuest: Summon™, Ulrichsweb™.
 
Editor-in-Chief
Prof. Dr Tomas Kačerauskas,
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
 
Managing Editor
Jovilė Barevičiūtė,
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
 
ISSN 2351-714X, eISSN 2335-7711
Coactivity: Philology, Educology
The journal „Coactivity: Philology, Educology“  
publishes quality articles on various topics of philology and educational sciences. The journal is issued 2 times per year online as an open access journal. The articles are published in Lithuanian, English, German and Russian.
The key objectives of the journal are: to encourage research in such areas as linguistics, foreign language teaching, terminology and translation; to stimulate fast dissemination of information among specialists from the fields of philology and educational sciences by providing them with an open platform for discussions as well as exchange of professional and cultural knowledge and experience; to intensify a cross-disciplinary scholarly dialogue between different academic communities; to expand research perspectives of specialists of philology and educational sciences by introducing them with their foreign colleagues’ publications.
 
The papers published in the journal are abstracted/indexed by C.E.E.O.L (Central and Eastern European Online Library); DOAJ (Directory of Open Access Journals); EBSCOhost: Academic Search Complete, Current Abstracts, SocINDEX with Full Text, TOC Premier; ERIH PLUS; Gale®: Academic OneFile, InfoTrac Custom; IndexCopernicus; MLA International Bibliography; ProQuest: Summon™, Ulrichsweb™.
 
Editor-in-Chief
Prof. habil. dr. Povilas TAMOŠAUSKAS (07S Edukologija),
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
 
Editor
Prof. dr. Ernesta RAČIENĖ (04H Filologija),
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
  
Managing editor
Rasa SKLIZMANTAITĖ (04H Filologija),
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
ISSN 2345-0479 (Print) 2345-0487 (Online)
Creativity Studies
"Creativity Studies“ is a peer-reviewed scientific journal devoted to studies on communication within the creative society. The journal is issued 2 times per year, in English.
 
The articles of the journal focus on problems particular to the creative society and its communication, creative regions, training and management of creativity, and creative innovations in various sectors of science, art and culture. Those problems are analyzed in philosophical, historical, sociological, political, communicational and interdisciplinary perspectives. The journal publishes as well the reviews of scientific works and events. Every issue of the journal is devoted to a concrete topic or problem related to creativity.
 
The papers published in the journal are abstracted/indexed by EBSCOhost ( EBSCO Publishing), International Political Science Abstracs, C.E.E.O.L. ( Central and Eastern European Online Library), and IndexCopernicus.
 
Editor-in-Chief
Prof. Dr Tomas Kacerauskas,
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
 
Deputy Editor-in-Chief
Assoc. Prof. Dr Basia Nikiforova,
Lithuanian Culture Research Institute, Lithuania

Managing Editor
Jovile Bareviciute,
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
 
  • Page administrators:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė